تذكر عضو دفتر نشر آثار رهبری به علم‌الهدی

آرمانامروز: مهدی فضائلی در توئیتی خطاب به امام جمعه مشهد نوشت: جناب آقای علمالهدی! اینکه دولتمردان منحط آمریکا به زنان ما ولو متأسفانه بی حجاب، چگونه نگاه میکنند مهم نیست، مهم نگاه امثال جنابعالی است. یادآور میشوم که مقام معظم رهبری به ائمه جمعه رفتار پدرانه با «همه» را توصیه و چند بار تکرار فرمودند. گفتنی است، سید احمد علمالهدی در خطبه سیاسی نماز جمعه مشهد گفته بود: اینهایی که روسری از سر برمیدارند و برای رضایت آمریکا کشف حجاب میکنند، بدانند که آمریکا به آنان به چشم همان روسپیهای کودتای ۲۸ مرداد نگاه میکند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه