دست صادرات کوتاه شد و خرما بر نخیل ماند

آرمان امروز: ايران در حالي به عنوان پنجمين توليد کننده خرماي جهان مطرح است که در چن سال اخير علاوه بر خشکسالي و تغييرات اقليمي که ميزان توليد خرما را کاهش داده در يک سال اخير به واسطه رشد نرخ تورم و افزايش هزينه هاي توليد عملا رقابت پذيري اين محصول در بازار جهاني کاهش يافته و شاهد کاهش چشمگير صادرات اين محصول هستمي موضوعي که به گفته کارشناسان هر چند محصولات مزيت دار ايراني همواره در بازارهاي خارجي مشتريان خود را دارد، اما افزايش نرخ تورم بهگونهاي است که ديگر نمي توان آن را به واردکنندگان تحميل کرد و بايد آماده افت بيشتر صادرات با افزايش تورم باشيم.

ايران با وجود قرار گرفتن در جايگاه پنجم توليد خرماي جهان، بازار صادراتي در خور ندارد. در اين شرايط کارشناسان، با توجه به افزايش نرخ تورم داخلي روزهاي نه چندان روشني را براي آينده آن پيش بيني مي کنند.

در اين رابطه مقداد تکلو زاده، دبير انجمن ملي خرماي ايران، با اشاره به ميزان توليد خرماي کشور در سالجاري، اظهار کرد: امسال نسبت به سال گذشته افزايش توليد خرما داشته ايم و ميزان آن به يک ميليون و 300هزار تن رسيده است.

وي ادامه داد: اين افزايش توليد در حالي بوده است که در استان هاي خرما خير کشور مانند سيستان و بلوچستان و بوشهر بخشي از محصول تحت تاثير سيل و بارندگي هاي شديد و بي موقع از دست رفته است.

به گفته تکلوزاده؛ رشد توليد خرما در حالي است که، بازارهاي صادراتي اين محصول مزيت دار در حال کوچک شدن است.

وي تصريح کرد: ادامه سياست مخرب پيمان سپاري ارزي و نوسان نرخ ارز از مشکلات گذشته بازار خارجي خرماي کشور بوده است اما، مشکلات جديدي نيز به آن ها اضافه شده است.

تکلوزاده با اشاره به اثر جنگ اوکراين بر بازار جهاني محصولات کشاورزي، خرما را از محصولاتي برشمرد که جنگ اوکراني اثر منفي زيادي بر بازار صادراتي آن داشته است.

وي افزود: اوکراين هم از نظر ميزان مصرف و هم از نظر ترانزيت براي صدور خرماي ايراني اهميت زيادي براي ما داشت که با شروع جنگ دچار مشکل شد.

تکلوزاده همچنين، تاثير جنگ اوکراين بر اقتصاد اروپا را نيز از عواملي برشمرد که بازار صادراتي خرماي ايران را با چالش مواجه کرده است. دبير انجمن ملي خرماي ايران اما، مهمترين مشکل و تهديد براي بازار صادراتي خرما کشور را تورم داخلي عنوان کرد.

تلکوزاده توضيح داد: هر چند محصولات مزيت دار ايراني همواره در بازارهاي خارجي مشتريان خود را داشته است اما، افزايش نرخ تورم به اندازه اي است که ديگر نمي توان آن را به واردکنندگان تحميل کرد.

وي اضافه کرد: در صورت ادامه افزايش نرخ تورم، بايد آماده افت بيشتر صادرات محصولات کشاورزي باشيم.

تلکو زاده در پاسخ به اين پرسش که وضعيت بازار داخلي خرما را چگونه ارزيابي مي کنيد، گفت: بيشترين مصرف خرما در بازار داخلي مربوط به ماه هاي منتهي به رمضان است که، امسال براي مديريت بهتر آن به نفع مصرف کننده و توليدکنده برنامه ريزي شده است.

وي از تشکيل "کميته تامين داخلي خرما" خبر داد و افزود: اين کميته با هدف تنظيم بازار خرما در داخل کشور تشکيل شده است تا ضمن کنترل قيمت در ايام خاص و پر مصرف مانند ماه رمضان، تامين را نيز مديريت کند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه