راه‌اندازی سکوهای استعدادیابی دانش‌آموزی

وزیر آموزش و پرورش از فراهم شدن مقدمات راهاندازی سکوهای استعدادیابی دانش آموزان خبر داد و گفت: لازم است هماهنگیهای لازم با پژوهشگاه رویان انجام شود تا در پژوهشسراهای دانش آموزی، شعبهای از رویان ایجاد شود. یوسف نوری با اشاره به اینکه رهبری در روز ۲۷ مهرماه انتظارات از دستگاهها در مقابل نخبگان را بیان و تاکید کردند که انتظار اصلی، حمایت عاقلانه، خردمندانه و با توجه به جوانب گوناگون است گفت: ما باید راه بدهیم که این مجموعه ها وارد آموزش و پرورش شوند. زمینه این کار در آموزش و پرورش وجود دارد. ۱/۵ میلیون نفر از سال ۸۶ تا قبل از کرونا در یکی از پژوهشسراهای نانو آموزش می دیدند و همینها اکنون در حوزه نانو حضور دارند و رشد خوبی داشته ایم. زمینه کشف استعدادها  وجود دارد و رسیدن به پیشرفت در آینده از همین راه میسر میشود.  نوری افزود: یادگیری مشاهدهای از طریق استفاده از ظرفیتهای علمی نهادهایی چون رویان اتفاق می افتد و اینگونه است به سمت تحقق سند میرویم. رویان ظرفیتهای لازم را ایجاد کرده، آزمایشگاه سیار و غیره دارد. باید سکوی استعدادیابی دانش آموزان را راه بیندازیم که مقدمات کار فراهم شده و آن را آغاز خواهیم کرد. اگر فعالیتهای پژوهشی نظام مند شود، توفیقش بیشتر خواهد بود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه