آرمان امروز بررسی کرد؛

تضاد سیاست های چین و روسیه در قبال آمریکا

آرمان امروز: سرويس بين الملل: تنش هاي آمريکا و چين به صورت غيرمستقيم در سال ها و ماه هاي اخير از بسياري جنگ هاي نظامي و مستقيم اين روزها اهميت بيشتري پيدا کرده تا جايي که سند راهبردي امنيت دفاع ملي آمريکا نيز چين را به عنوان مهم ترين تهديد خود معرفي کرد. تهديدي که به نظر مي رسد در حال گسترش به سمت منطقه اقيانوس هند و پاسيفيک باشد. تهديدي که همراه با شائبه هايي شده و اين صحبت مطرح شد که چين در حال نفوذ در کشورهاي کم تر توسعه يافته اين منطقه است.

در همين راستا نخست وزير پاپوآ گينهنو که برخي معتقدند قرار است به يکي از پايگاه هاي اصلي چين در منطقه بدل شود، گفت: در جريان گفتوگوي 20 دقيقهاي روز جمعه، من و شي جين پينگ، رئيس جمهور چين تنها درباره اين که براي اقتصاد کشورهايمان چه کارهايي ميتوانيم انجام دهيم، صحبت کرديم. وي افزود، ما اصلا درباره موضوعات نظامي يا کمکهاي نظامي صحبت نکرديم. صراحتا بايد بگويم که چين هرگز تمايل خود را براي ايجاد يک پايگاه نظامي و يا داشتن حضور نظامي در پاپوآ گينهنو ابراز نکرده است.

پاپوآ گينهنو بزرگترين کشور منطقه اقيانوس آرام است که بيش از 9 ميليون نفر جمعيت دارد و از نظر منابع طبيعي از جمله طلا، چوب و غذاي دريايي بسيار غني است. در سالهاي اخير افزايش رقابت ميان آمريکا و چين در منطقه اقيانوس آرام پاپوآ گينهنو را به خاطر روابط اقتصادياش با پکن در مرکز توجهات قرار داده است و مشخصا نيز اگر قرار است در اين کشور اتفاقي رخ دهد به صورت علني از آن صحبت نمي شود. هرچند ماراپه تاکيد کرد که به شدت از سياسي شدن منطقه اقيانوس آرام نگران است و گفته است که شي جين پينگ و جو بايدن، رئيس جمهور آمريکا هر دو در گفتوگوهايي با او داشتند اما بيشتر از روابط امنيتي بر مسائل اقتصادي تمرکز داشتند و اميدوارم اقيانوس آرام به جاي درگيري و نظامي شدن، يک زمين سازش باشد.

بايد توجه داشت اين تمام ماجرا نيست و دو ابرقدرت جهاني بعيد به نظر مي رسد در اين رقابت حساس به اين سادگي با طرف مقابل وارد سازش شوند و مشخصا هر کدام با اهرم هايي که در اختيار دارند به صورت غيرمستقيم بر ديگري فشار وارد خواهند کرد. اهرمي که مشخصا مي تواند کره شمالي يا تايوان باشد و در ابعادي فراتر حتي مي تواند چين را در مقابل روسيه قرار دهد.

عبدالرضا فرجي راد، تحليلگر ارشد مسائل بين الملل و ديپلمات پيشين ايراني در اين خصوص مي گويد: کره شمالي از ابتدا آلت دست چين بوده و همواره سياست هاي چين را در خاور دور دنبال و اجرايي کرده است. کره شمالي از همان نخستين سال هاي جدايي اين منطقه، کره شمالي را بهترين ابزار براي مشغول کردن غرب مي دانست و همواره از دولت کره شمالي در اين راستا استفاده کرده است. کره شمالي مهم ترين اهرم چين براي فشار بر منافع غرب در خاوردور است.

وي افزود: همواره شاهد بوده ايم که تشديد تنش ها در خاوردور به شکلي بوده است که کره شمالي آن را کليد زده و آمريکا براي آرام کردن اوضاع به چين متوسل شده است. بر همين اساس مذاکرات ميان چين، کره شمالي و آمريکا صورت مي گرفت در حالي که کره شمالي خود از سوي چين به اين سمت سوق داده شده است. فرجي راد ادامه داد: اتمي شدن کره شمالي از يک سو و دست يابي اين کشور به موشک هاي پيشرفته نيز مشخصا با کمک چين صورت گرفته است تا اين اهرم چين در خاوردور توانمندتر از هميشه باشد. بايد توجه داشت که غربي ها در هفته هاي اخير به دو جمع بندي رسيده اند. نخست اين که در اوکراين به سمت يک آتش بس رفته و به شکلي نيز به دنبال اين هستند تا تنش ها با چين را کاهش دهند. در اين حوزه دو سياست کاملا متضاد وجود دارد که معادله جديدي را ايجاد کرده است. اين سياست متضاد به اين شکل است که روسيه به شکلي جدي از جمهوري خواهان و به خصوص تيم ترامپ در آمريکا حمايت مي کند اما در مقابل چين خواهان اين است که دموکرات ها در آمريکا در راس قدرت باشند و همواره با جمهوري خواهان تنش داشته اند. اين در حالي است که چين معمولا روابط خوبي با دموکرات ها دارد.

اين تحليلگر ارشد مسائل بين الملل تصريح کرد: چين نگران روي کار آمدن تيم ترامپ است زيرا بار ديگر مساله تعرفه هاي واردات و صادرات براي چين دردسرساز خواهد شد. چين با اين وجود روند خود را ادامه مي دهد و تلاش مي کند تا راه خود را با سرعت بيشتري طي کند. بايد توجه داشت که در ديدار بايدن و رئيس جمهوري چين توافقاتي ملموسي انجام شده تا اوضاع آرام شود. آن ها مسائل مهمي را بررسي کرده اند و حتي به نظر مي رسد که بايدن از چين بخاطر کمک نکردن به روسيه در جنگ اوکراين تشکر کرده باشد.

فرجي راد اظهار کرد: امروز يکي از مهم ترين اتفاقات انتخابات رياست جمهوري 2024 آمريکاست و هر طرف علاقه مند به اين است که چه کسي در آمريکا به قدرت برسد. جمهوري خواهان نيز از امروز شروع کرده اند و به بايدن فشار وارد مي کنند که به چه علت در حالي که آمريکا درگير مسائل اقتصادي است، کمک هاي سنگين به اوکراين انجام مي شود و دقيقا به همين علت است که بايدن ترجيح مي دهد در اوکراين صلح و ثبات صورت گيرد تا هزينه هاي کم تري در اوکراين انجام دهد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه