واکنش تند اروپایی‌ها به اینفانتینو

آرمانامروز: روز 26 ماه فوریه سال 2015 زمانی که کمیته اجرایی اتحادیه فوتبال اروپا بهصورت رسمی حمایتش از جانی اینفانتینو را برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست فیفا اعلام و بابت پیروزی او در تصدی این پست در کنگره فیفا ابراز خرسندی کرد، کمتر کسی فکر میکرد که دبیرکل سابق یوفا برای اروپاییها شمشیر را از رو ببندد؛ آن هم در دفاع از تصمیم سلف خود سپ بلاتر برای اعطای میزبانی جام جهانی 2022 به قطر، کسی که خودش کمتر از 12 روز قبل اعتراف کرد دادن میزبانی به کشوری بیش از حد کوچک، تصمیمی اشتباه و بد بوده است. اروپاییها و اتحادیه فوتبالشان (یوفا) جزو منتقدان اعطای میزبانی به قطر بودند و جالب اینکه اینفانتینو در آن زمان سمت دبیرکلی را برای آن نهاد ایفا میکرد. همین یوفا بود که با دفاع تمامقد خود از اینفانتینو در سال 2015، دیگر کنفدراسیون پیشروی فوتبال یعنی کنمبل (کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی) را هم مجاب کرد که از مرد سوئیسی در رقابت با شیخ سلمان بهعنوان دیگر کاندیدای ریاست فیفا حمایت کنند، به همین دلیل هم وقتی اینفانتینو روز گذشته (شنبه) در نطق غیرمنتظرهاش در یک نشست خبری به اروپاییها حمله کرد، اهالی قاره سبز احساس کردند که در حقشان خیانت شده است، در همین راستا هم رسانههای مختلف اروپایی به اظهارات مرد 52ساله واکنش نشان دادند؛ البته برای آنهایی که ماجرای خالی شدن پشت بنیانگذاران سوپرلیگ اروپا از سوی فیفا در نبرد حقوقی با یوفا با وجود چراغ سبز اولیه اینفانتینو و همکارانش به این پروژه را هنوز در خاطر دارند، حمله دبیرکل سابق یوفا به اروپاییها خیلیها عجیب نبود. نشریه سان انگلیس در واکنش به اظهارات اینفانتینو نوشته است: «جانی اینفانتینو رئیس گستاخ فیفا؛ بهزحمت میشود که برازندهتر از این شیوهای برای بردن اسم او پیدا کنید. حمله باورنکردنی او با متهم کردن کشورهای اروپایی به ریاکاری برای دفاع از قطریها، تداعیکننده کودکی لوس بود. در نطق مزخرف توأم با کجخلقی یکساعتهاش، رئیس دنیای فوتبال گفت که اروپا بابت استعمارگریاش باید تا 3 هزار سال دیگر عذرخواهی کند اما، چهدلیلی دارد که ما بخواهیم از فیفا و رئیسش پند بگیریم؟ از سازمانی که تاریخش غرق در فساد و رسواییهایی رشوهگیری است و بهخاطر آن فوتبال تا مدتها شرم داشت سر خود را بالا بیاورد! در زمان ریاست سپ بلاتر بیآبرو، رسوایی رشوهگیری مقامات فیفا برای رأی دادن به میزبانی قطر از جام جهانی 2022 برملا شد، کاری که او و همکارانش با آن تصمیم انجام دادند، جام جهانی را از جایگاه باپرستیژترین تورنمنت فوتبالی جهان به جایگاه یک اسباببازی که میان زیرمیزیدهندگان دست به دست میشود، تقلیل داد و هنوز این سؤال ذهن خیلیها را مشغول کرده است که "چطور کشور کوچک خوابیده روی نفت، امتیاز میزبانی جام جهانی را کسب کرد؟" طغیان اینفانتینو نمونه دیگری از خوشخدمتی فیفا به هر کشوری است که بهخلاف انتظار و بهشیوهای مشکوک بهعنوان میزبان جام جهانی انتخاب میشود.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه