عراق به مسئولیت خود عمل کند

صباح زنگنه
گروههایی در شمال عراق اعم از گروههای کرد یا مخالفین سیاسی دولت عراق و هم ایران و ترکیه حضور دارند که برخی از این گروهها صرفا به فعالیتهای سیاسی مبادرت میکنند و تعدادی به اقدامات نظامی هم دست میزنند و طبیعتا اقدامات نظامی از سوی هیچ کدام از این کشورها قابل پذیرش نیست. بنابراین دولتهای همسایه عراق سعی میکنند با تذکر و رایزنی به دولت مرکزی عراق و به مسئولین اقلیم کردستان یادآوری کرده و هشدار بدهند و میخواهند که به این گروهها در آن سرزمین اجازه اقدامی علیه امنیت کشورهای همسایه داده نشود.

گاهی دولت بغداد موکدا به دنبال این است که چنین اتفاقی نیفتد و گاهی هم دولت اقلیم کردستان همراهی میکند اما گاهی هم از سوی هر دو بیتوجهی صورت میگیرد و گروههای ساکن این اقلیم علیه کشورهای همسایه دست به اسلحه میبرند. لذا تنها راهی که برای کشورها میماند این است که خود به صورت مناسب علیه آنها اقدام کنند و قاعدتا و اکثرا از راه دور اقداماتشان را انجام دهند. البته ترکیه همزمان هم از راه دور و هم با ورود به خاک عراق علیه این گروهها اقدام میکند. آنکارا حتی با ایجاد پایگاه در خاک عراق اقدام به مقابله با این گروهها کرده است و شاهد هستیم که تاکنون نزدیک به ۵۰ پایگاه از سوی ترکیه در عراق ایجاد شده است.

پیش از این ترکیه با دولت صدام توافق کرده بود که بتواند گروههای معاندش را ۲۰ تا ۳۰ کیلومتر در خاک عراق تعقیب کند که البته این تعقیب نیز با عملیات همراه بود و توپخانه این کشور هم از همان زمان در عراق فعال بود و به عملیات دست میزد.

با وجود این اقدامات از سوی دولت ترکیه، جمهوری اسلامی ایران اما تاکنون وارد خاک عراق نشده و تلاش میکند که چنین اقدامی صورت نگیرد و اگر هشدار و تذکر جواب نداد، از راه دور علیه این گروهها عملیات انجام دهد. امروز دولت عراق در محذور چندجانبه قرار دارد که از طرفی باید اعلام کند مدافع استقلال و تمامیت ارضی عراق است و از طرفی نیز در قبال هشدارهای کشورهای همسایه در قبال اقدامات گروههای حاضر در خاک خود مسئول است. دولت بغداد دو راه در پیش دارد؛ یا با اقدامات تبلیغاتی و هیاهو پیش برود و یا به مسئولیت خود عمل کرده و در همکاری با کشورهای همسایه که امنیتشان در خطر قرار گرفته، به یافتن راه حلی عملی مبادرت بورزد که قطعا راه حل دوم مناسب است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه