دو بوکسور ایران هم از اسپانیا برنگشتند

بعد از جنجالهاي مربوط به رئيس فدراسيون بوکس، دو مليپوش بوکس جوانان هم به ايران بازنگشتند. اعزام تيم ملي بوکس جوانان ايران به مسابقات جهاني اسپانيا با حاشيههاي فراواني همراه بود. در ميانههاي مسابقات حسين ثوري، رئيس فدراسيون بوکس ايران در اقدامي عجيب و دور از انتظار اعلام کرد به ايران بازنميگردد. وقتي  صبح ديروز اعضاي تيم جوانان بوکس ايران به تهران بازگشتند، مشخص شد که دو بوکسور ايراني هم در اسپانيا ماندهاند و همراه با اين تيم به ايران نيامدند! آرين ساعدپناه و مرتضي ريگي دو مليپوش بوکس جوانان ايران، اردوي اين تيم در اسپانيا را در ميانه مسابقات جهاني ترک کرده و به همراه ساير اعضا و مربيان به ايران برنگشتند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه