«آرمان امروز» گزارش می‌دهد:

«رستم» اولین قربانی وعده مسکن ملی

آرمان امروز: مجتبي کاوه   بر اساس اظهارات حسيني معاون پارلماني رئيس جمهور، وزارت راه و شهرسازي به زودي وزير جديدي به خود خواهد ديد. طبق اظهارات او گزينه مد نظر دولت براي جانشيني رستم قاسمي، مهرداد بذرپاش است که اکنون رياست ديوان محاسبات را به عهده دارد.

رستم قاسمي وزير راه و شهرسازي در حالي از کابينه خارج مي شود که چالشهاي پيش روي اين وزارتخانه در زمان وزارت وي نه تنها کمتر نشده که بيشتر شده است. قرار بود رستم قاسمي طرح نهضت ملي مسکن را با توان مديريتي و سوابقي که از فرماندهي قرارگاه خاتم داشت  به پيش براند و طرح هاي عمراني نيمه کاره مانده در حوزه راهسازي را به سرانجام برساند اما قاسمي نتوانست براي اين چالشها راهکاري از آستين تجربه و دانش خود بيرون بياورد. برخي حواشي نيز دامن او را در مقاطعي از تصدي سکان اين وزارتحانه گرفت و رها نکرد.

به هر شکل اکنون در انتظار وزارت مهرداد بذرپاش هستيم که در صورت کسب راي اعتماد مجلس  اين راي با توجه به لابي قدرتمند او و طرفدارانش در مجلس دور از انتظار نيست  بايد با مشکلات عديده در حوزه هاي گسترده تحت مسئوليت وزارتخانه راه و شهرسازي دست وپنجه نرم کند.

مهرداد بذرپاش فاقد تجربه اجرايي در بخش مسکن

بذرپاش اگر به وزارت راه و شهرسازي برسد براي نخستين بار است که کسوت وزارت به تن مي کند. او سلسله مراتب ترقي را به سرعت طي کرده و مسئوليتهاي در بخش هاي مختلف دولتي، حاکميتي و اجرايي پشت سر گذاشته اما نه سوابق تحصيلي او و نه کارنامه مديريتياش، ارتباطي به مسئوليتي که در وزارت راه و شهرسازي به عهده خواهد گرفت ندارد. نکته قابل تامل اين که گزينه دولت براي حل مشکل مسکن، هيچ سابقه اجرايي و مديريتي در اين حوزه ندارد. قيمت مسکن اکنون به گفته مسئولان و کارشناسان اين حوزه فاصله بعيدي با قدرت خريد اقشار کم درآمد دارد و برنامه پرهياهوي دولت براي توليد 4 ميليون مسکن با کمترين پيشرفت مواجه است. اگر ادامه اين طرح را علي نيکزاد وزيراسبق راه و شهرسازي به عهده ميگرفت با توجه به سوابق وي در مسکن مهر، اميدواري بيشتري به توفيق اين طرح بود اما با وزارت بذرپاش، علامت سوالي که اکنون در برابر نهضت ملي مسکن و اهداف بلندپروازانه اين طرح قرار گرفته، بزرگ تر ميشود.

هميشه پاي يک گزينه در ميان است!

در صورت وزارت بذرپاش تيغ منتقدان دولت به اين انتخاب تيز خواهد بود چرا که او بدون آن که در حوزه هاي مسئوليت خود دستاورد قابل توجهي داشته باشد هميشه نورچشمي دولت هاي اصولگرا بوده است. او نه در سازمان ملي جوانان شاهکاري کرده، نه در مجلس طرح شاخصي را  پيگيري کرده ، نه در صنعت خودرو پايه گذار تحولي بوده و نه در ديوان محاسبات تخلف بزرگي را افشا کرده يا جلوگيري کرده است. با اين حال تفاوتي ندارد بحث انتخابات رياست مجلس در ميان باشد يا انتخابات رياست جمهوري يا حتي بحث گمانه زني ها براي تغيير در يک سِمَت خاص چرا که هميشه پاي مهرداد بذرپاش در ميان است. او در دو انتخابات رياست جمهوري اخير از جمله گزينه هاي طيف پايداري براي انتخابات رياست جمهوري بود و در نهايت در دوره مجلس يازدهم به رياست ديوان محاسبات رضايت داد. بذرپاش با روي کار آمدن دولت رئيسي در ليست وزراي پيشنهادي دولت بود اما در نهايت کرسي هيچ وزارتخانه اي نصيب او نشد تا در ديوان ماندگار شود. با اين وجود طي اين مدت يک و سال اندي که از عمر دولت رئيسي مي گذرد چندين بار نام او براي سکانداري شهرداري، استانداري يا جايگزيني با وزرا مطرح شده است.

پرهيز از اشتباهات قبل در حوزه مسکن

کارشناسان و فعالان حوزه مسکن از جمله مصطفي قليخسروي در ريشهيابي مشکلات حوزه مسکن به تعلل وزارت راه و شهرسازي در اين حوزه اشاره مي کنند و مي گويند مهمترين علت نوسانات قيمت مسکن، به تاثيرپذيري از تورم عمومي و تلاطمات بازارهاي رقيب مربوط ميشود اما حوزه مسکن با مشکلات درون‌‌بخشي نيز دست به گريبان است. به باور وي هشت سال در بخش ساخت و ساز رکود داشتيم و اقدام قابل توجهي در وزارت راه و شهرسازي انجام نشد. افشين پورحاجت عضو هيات مديره کانون سراسري انبوه سازان نيز اخيرا در گفتگو با «آرمان امروز»، به غيرکارشناسي بودن تصميمات دولت در نهضت ملي مسکن و استفاده نکردن از تجربيات بخش خصوصي در اين طرح انتقاد کرده بود. بذرپاش اگر بخواهد غول مسکن را به زانو درآورد  که البته کار بسيار دشواري است  بايد اشتباهاتي را که دولت هاي پيشين در بي توجهي به توليد مسکن و غفلت از نقطه نظرات بخش خصوصي داشتند را جبران کند و به نهضت ملي مسکن با رويکرد ميدان دادن حداکثري به بخش خصوصي ، روح تازه اي بدمد. فعالان انبوه سازي اعلام مي کنند که در حال حاضر با کسري پنج ميليون واحد در کشور مواجه هستيم.

در سه سال اخير که طرح اقدام ملي مسکن به اجرا رسيد، کمتر از 10 درصد واحدها افتتاح شد و اهداف تحقق پيدا نکرد.

پيوند بي سرانجام مسکن و راه

چالش هاي وزارت راه و شهرسازي منحصر به حوزه مسکن نيست واين وزارتخانه در طرح هاي راهسازي و حمل و نقل نيز با مسائل مزمني دست به گريبان است. طرح هاي نيمه کاره عمراني خصوصا در حوزه راهسازي يکي از اين چالش ها به شمار مي آيد که مهرداد بذرپاش بايد به مصاف آنها برود و اين درحاليست که قلک دولت براي تکميل اين طرح ها، خالي تر از هميشه است.

بحث هايي نيز درباره تفکيک وزارت راه و شهرسازي مطرح شده و شايد بذرپاش در اندک مدتي وزير راه لقب بگيرد و دولت وزارت مسکن را به شخص ديگري بسپارد. در حال حاضر وزارت راه و شهرسازي داراي 15 معاونت و زيرمجموعه اعم از مسکن، راه جادهاي، ريل، حمل و نقل دريايي و هوايي است که اين وزارتخانه را سنگين کرده و از کارآيي انداخته است. بسياري از کارشناسان حوزه مسکن معتقدند از زماني که وزارت مسکن در وزارت راه تلفيق شد بخش مسکن تحتالشعاع قرار گرفته و بحث انتزاع اين وزارتخانه بايد باجديت پيگيري شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه