تحرکات آمریکا مانع مذاکره ایران و عربستان

سیاوش پور علی
اقدام رسانه آمریکایی در اعلام خبر حمله احتمالی ایران به عربستان و پس از آن اظهارات مقامات آمریکایی مبنی بر ممانعت از حمله ایران به عربستان سعودی تماما اظهاراتی تحریکآمیز است به این معنا که ایران درصدد عملیات بوده و آمریکا مانع شده که سراسر کذب است. ایالات متحده در این مدت به شدت تلاش کرد تا یک نوع تنش و تحریک در روابط ایران و عربستان ایجاد کند. من شما را به سخنان سخنگوی وزارت امور خارجه ارجاع میدهم که با صراحت گفتند ایران خواهان حل و فصل مسائل با عربستان سعودی از طریق گفتوگو است. بنابراین جملهای در کار نبوده و نیست.

اینکه چرا گفتوگوها به نتیجه نرسید؛ در واقع این گفتوگوها ادامه داشت اما به دلیل تحولات داخلی عراق به تعویق افتاد و مقرر شد که پس از بازگشت آرامش به این کشور از سر گرفته شود که مجددا به حوادث داخلی کشورمان برخورد کرد و در همین راستا دخالتهای رسانهای عربستان از طریق تلویزیون اینترنشنال منجر شد تا فضا تیره و تاریک شود. جمهوری اسلامی ایران همچنان به میز گفتوگو پایبند است و نخستوزیر عراق، آقای شیاع السودانی هم هفته گذشته بر تداوم تلاش میانجیگرانه میان تهران و ریاض تاکید کردند و منتظر پاسخ دو طرف برای ادامه مذاکرات هستند.

ریاض هم تمایل داشت این مذاکرات ادامه پیدا کند و البته شروع این مذاکرات هم به درخواست آنها بود و آنها بودند که از عراق خواستند در این رابطه میانجیگری داشته باشد و بارها نیز اعلام کردند که به این مذاکرات پایبند هستند و خواهان ادامه هستند. فکر میکنم اگر فضای تحریکات آمریکا متوقف شود قطعا دور ششم مذاکرات میان ما و عربستان برگزار خواهد شد.

تنش میان واشنگتن و ریاض ادامه دارد و سعودیها از موضع خودشان عقبنشینی نکردند و در اجلاس اخیر نیز آنها ١٠٠ هزار بشکه از سهمیه اوپک را کاهش دادند و در موضوع اوپک پلاس که ٢ میلیون بشکه کاهش دادند روسها به دنبال این بودند که ١ میلیون کاهش دهند اما سعودیها بر رقم خود اصرار کردند؛ بنابراین موضع ریاض در این رابطه تغییر نکرده است و در واقع تنش هم در روابط دو کشور وجود دارد و دورنمایی برای عقبنشینی ریاض از موضع خود وجود ندارد چرا که معتقدند نفت ربطی به سیاست ندارد و منافع ملی عربستان است.

ما نیز روابط خودمان با عربستان را به رابطه این کشور با آمریکا یا هر کشور ثالث دیگری گره نزدهایم. ایران و عربستان منافع مشترکی در خلیج فارس دارند که باید برای تامین این منافع با یکدیگر همراهی کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه