عماد افروغ، جامعه شناس در گفت‌وگو با «آرمان امروز»:

فردا همه ایرانی هستیم

«آرمان امروز » با توجه به مسابقه حساس ایران _ ولز، ضرورت حمایت ایرانی ها از تیم ملی فوتبال را بررسی می کند

حميد رضا خالدي

آرمان امروز: شايد اولين بار در تاريخ جام جهاني بود که اين تيم ورزشي توسط هواردانش، هوو و ناسزا ميشنود.  همچنين در آستانه بازيهاي مهم و تاريخي اين معتبرترين جام جهان، برخي از سلبريتيهاي يک کشور آرزوي ناکامي و شکست تيم ملي کشورشان را داشته باشند! تيمي که از چند هفته قبل و بهدنبال اظهار نظرهاي برخي از بازيکنان، در مورد اعتراض هاي اخير در ايران، به شدت مورد حمله در صفحات مجازي قرار گرفت. هجمه هايي که با آتش زدن بيلبوردهاي مرتبط با تيم ملي و هجوم کاربران فضاي مجازي به صفحات اعضاي تيم ملي و راه انداختن کمپين تحريم تيم ملي در جام جهاني ادامه پيدا کرد و نمود بارز آن در استاديوم خليفه بود که 90 دقيقه مورد بيمهري طرفداران فوتبال قرار گرفتند. در اين شرايط برخي از چهرههاي سياسي  در توئيتر و اينستاگرام هم اين ويديوهايي از اعتراضات مردم نسبت به تيم ملي وجود داشت را (برعکس صدا و سيما) انکار نکردند؛ فقط آن را نشانة وطنفروشي تماشاگران دانستند!. در عوض برخي چهره هاي سياسي ديگر مانند جواد ظريف اين افراد را متهم کرد که حين مذاکرات هستهاي پشت تيم خودي را خالي کردهاند و مدام عليه تيم مذاکرهکنندة ايران موضع ميگيرند و تمرکز تيم را به هم ميزنند.      

در اينکه رويداد جام جهاني مهمترين اتفاق دنيا در تمامي عرصهها بوده و تريبوني قوي براي انتقال پيامها و اخبار مختلف محسوب ميشود، شکي نيست. تمرکز اکثر قريب به اتفاق رسانههاي جهان روي مسابقات جام جهاني و حواشي آن است. هرچند تيم ايران در قياس با انگليس، ولز و آمريکا اگر چه از لحاظ امکانات، سطح بازيکنان و آماده سازي، قابل مقايسه نيست اما روحيه سلحشوري امتياز هميشگي و ايراني قهرمانان ما برابر همتايان بيگانه بوده است و از هميشه از پشتوانه مردمي به عنوان «يار دوازدهم» بهره برده است. اين بار هم اگر در آستانه يکي از حساسترين مسابقات ايران در يک دهه گذشته که فردا جمعه با ولز صورت ميگيرد، اين حمايت وجود نداشته باشد در صورت شکست بايد تيم ملي ايران چمدانهاي خود را ببندد و بازي آخرش مقابل آمريکا تشريفاتي خواهد بود. اين موضوع زماني مشکل ساز ميشود که نسلي از بهترينهاي فوتبال ايران، نميتوانند تاريخ سازي کنند و براي اولين بار از مرحله گروهي بالا بروند. آنچه که اين روزها نياز فوتبال ايران و در کل کشور ما است، «همدلي» و «عرق ملي» است. موضوعي که هميشه در ايران وجود داشته و اينبار نيز بسياري از مردم از جمله عماد افروغ، جامعه شناس اميدوار است، اتفاقات ناگوار مسابقه مقابل انگلستان مانند يک کابوس تلخ، خيلي زود به فراموشي سپرده شود.

نماينده هويت ملي باشيم

در اين شرايط دکتر عماد افروغ، جامعه شناس مطرح کشورمان در گفت و گو با خبرنگار «آرمان امروز»، با ذکر اين نکته که ريشه اين برخوردها را بايد در گذشته و تاريخ کشورمان جستوجو کرد، ميگويد: «واقعيت اين است که در طول تاريخ، آنگونه که بايد و شايد روي آموزش و اهميت «هويت ملي»، جايگاه سرود ملي و پرچم کشورمان کار نشده  و نتوانستهايم اهميت اين موضوع را به نسلهاي جديد خصوصا به ورزشکاران منتقل کنيم.

وي با ذکر تجربه خود در مورد تذکر به ورزشکاران در اين زمينه معتقد است : «وقتي که يکبار در جلسه مسئولان کميته المپيک شرکت داشتم، اعلام کردم که بايد به ورزشکاران آموخت که هويت ملي به چه معناست؛ نه اينکه اهميت اين امر را به قضا و قدر واگذار کرد. بايد ورزشکار ما بياموزد که به ملت، هويت، سرود ملي و پرچم خود عرق و تعصب داشته باشد. هر چه باشد ما در ميان همين هويت ملي به دنيا ميآييم و رشد ميکنيم. پس مانند هر انسان ديگري در اين جهان بايد قدردان هويت ملي خود باشيم.

معجوني که غرب براي ما تدارک ديده

عماد افروغ با ذکر اين نکته که کوتاهي ما در آموزشِ اهميت اين شاخصه ملي، باعث شده تا برخي افراد و گروهها تصويرهاي ديگري را از هويت ملي ما ارائه دهند، خاطر نشان ميکند: «همان افرادي هويت ملي را معجوني از دين، ايراني بودن و آميزههاي غربي ميدانند. اين در حالي است که اگر به ريشههاي موضوع هويت ملي نگاهي بياندازيم متوجه خواهيم شد که هويت ملي اگرچه آميزهاي از دين و فرهنگ ايراني دارد اما تناسبي با شاخصههاي غربي ندارد.» 

وي تصريح کرد: ايرانيان از همان قرنهاي پيشين قومي يکتا پرست بودند با اين حال همان گروهي که گفتيم تلاش کردهاند تا ايرانيت را در برابر اسلاميت قرار دهند. برعکس اين مشاهده شده و تناسبي با هويت ملي ما ندارد. به بيان ديگر شايد در لايههاي رويي هويت ملي، نمادهايي از غربي گرايي وجود داشته باشد، مانند سبک زندگي و... اما در لايه هاي زيرين مانند مدرنيته و فردگرايي آن را نپذيرفتهاند. اينها بايد از مدارس و دانشگاههاي ما به نسل جوان منتقل ميشد. اما به دليل بدفهمي اين اتفاق رخ نداده است.»

برچسب محترم ملي

اين جامعه شناس تاکيد ميکند: ما بايد بپذيريم و آموزش ببينيم  که به هر موضوعي که برچسب ملي ميخورد، احترام بگذاريم. تيم ملي ما، جزو عزيزان ما هستند و مايه افتخار ما ايران و ايراني محسوب ميشوند، پس نبايد آنها را تضعيف کرد.

وي با اشاره مستقيم به بازي دوشنبه بين ايران و انگلستان و حواشي آن، ميافزايد: فشارروحي و رواني ناشي از شعارها و بياحتراميهاي گروهي که با برنامه يا شايد بهدليل عدم آگاهي، آرزوي باخت تيم ايران را ميکردند يا پرچم تيم انگلستان را در ورزشگاه و حتي خيابانهاي تهران مي چرخاندند، باعث شد تا بازي عادي تيم ملي تحت تاثير مستقيم قرار گيرد. در واقع بازي اخير ايران بيشتر از جنبههاي فني، مسائل غيرفوتبالي دخالت داشتند و تکنيک و تاکتيک فداي حاشيه ها و جنگ رواني شد.

 اين جامعه شناس در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينکه ايرانيان قومي جمعگرا هستند، باور دارد: «چنين قومي نبايد هيچگاه دچار گسستگي و جدايي شود. متاسفانه اين سرايههاي سياسي و طيفي تحت هر شرايطي ميتواند اثرگذار باشند. کمااينکه در بازي با انگلستان مصداق آن را شاهد و نظارهگر بوديم.

بازهم تاکيد ميکنم که تيم ملي مانند پرچم و سرود ايران هويت ملي ما محسوب مي شود، اينها شناسههاي تاريخي ما ايرانيها هستند و نبايد به آنها توهين شود. نبايد با بي حرمتي و تضعيف روحيه کاري کرد که تيم ملي به عنوان نماينده ايران دچار تضعيف روحيه شوند و شکست مفتضحانه مقابل رقباي خارجي شوند. گرچه معتقدم که افراديکه خواستار شکست تيم ايران هستند، قليلاند اما متاسفانه گروهي از آنها ايرانياني هستند که تاثير گذارند و ميتوانند منشا اثر باشند. در چنين شرايطي مردم ما بايد به هوش باشند و غيرتمندانه و متعصبانه اين نمايندگان ملي کشورمان را در بزرگترين رويداد جهاني ورزش فوتبال حمايت کنند. در واقع همه ما بايد فردا يکپارچه ايراني باشيم. ايراني واحد تحت هويتي يکپارچه و منسجم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه