پارلمان اروپا هدف حمله سایبری قرار گرفت

آرمان امروز: يک حمله سايبري که به صورت تلويحي عامليت آن به روسيه نسبت داده شده، امروز چهارشنبه تارنماي پارلمان اروپا را هدف قرار داد.

خبرگزاري فرانسه به نقل از سخنگوي پارلمان اروپا گزارش داد که پس از اينکه اتحاديه اروپا دولت روسيه را حامي تروريسم خواند، تارنماي پارلمان اروپا هدف حمله سايبري قرار گرفت. پارلمان اروپا پيش از اين در قطعنامهاي دولت روسيه را حامي تروريسم خواند و اعلام کرد مسکو با عواقب جنگ اوکراين مواجه خواهد شد. به دنبال اين اقدام اتحاديه اروپا، روسيه امروز حملات گستردهاي را به نقاط مختلف اوکراين انجام داد که در برخي نقاط باعث قطعي برق شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه