سردار کوثری: نیروی زمینی به کردستان فرستاده شد

آرمان امروز: محمد کوثري در پاسخ به سوالي در خصوص نحوه برخورد با اعتراضات اخير در کشور گفت: در اين مدت تعدادي از نيروهاي انتظامي بسيج و حتي وزارت اطلاعات شهيد شدند و ما با اقتدار در برخورد با تجزيه طلبان آنچنان محکم برخورد کرديم که قطعا و يقينا همان اقتدار را با روشهاي ديگر انجام خواهيم داد. عدهاي با آگاهي و بصيرت از اين افراد کنار کشيدند و لذا افراد خود فروختهاي که تا امروز مورد شناسايي واقع نشده اند، دستگير خواهند شد و اين مسئله به آرامي حل خواهد شد. کوثري در پايان در خصوص حضور نيروهاي نظامي در کردستان گفت: تجزيهطلبان به خصوص کومله، پژاک و دموکرات در منطقه اقليم کردستان حضور پيدا کرده اند تا بتوانند قسمتي از کردستان را به دست بياورند؛ به اين خاطر نيروي زميني به غرب کشور فرستاده شد تا بتوانند بر آنان غلبه پيدا کرده و در مرزها امنيت را برقرار کنند و مردم شهرهاي کردستان به زندگي خود ادامه دهند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه