اتهام زنی جدید آمریکا علیه ایران

آرمان امروز: مشاور امنیت ملی آمریکا مدعی شد که ایران مسئول حمله به کشتی اسرائیلی در دریای عمان بوده است.

جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا روز چهارشنبه در بیانیهای نوشت: ما قویا حمله ۱۵ نوامبر علیه نفتکش تجاری که درحال عبور از آبهای بینالمللی خارج از ساحل عمان بوده است را محکوم میکنیم. با بررسی اطلاعات موجود، احتمالا ایران این حمله را از طریق پهپاد انجام داده
است.

 هیچ توجیهی برای این حمله - که آخرین مورد از اقدامات این چنینی و فعالیتهای بیثباتکننده است - وجود ندارد. این اقدام آزادی دریانوردی در آبراههای حیاتی، کشتیرانی و تجارت بینالمللی و همچنین جان کسانی که در این شناورها هستند را تهدید میکند.

در انتهای این بیانیه آمده است: ما به همکاری با شرکا و متحدان خواهیم پرداخت تا ایران را مسئول بدانیم و به روشهای مناسب پاسخ ارائه
دهیم.  پیش از این منابع خبری گزارش دادهاند نفتکشی با پرچم لیبریا سهشنبه شب توسط یک پهپاد در آبهای دریای عمان هدف قرار گرفته است.  الجزیره گزارش داد که رسانههای صهیونیستی از جمله رادیو ارتش این رژیم با طرح ادعاهایی بی اساس و فرافکنانه اعلام کردند که یک مسئول امنیتی صهیونیست میگوید ایران پشت این حمله قرار
دارد.

 این رسانهها مدعی هستند که این نفتکش توسط پهپاد هدف قرار گرفته است و ایران مشکوک به انجام حمله مستقیم است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه