خودکفای گندم شاید 3 سال دیگر!

آرمان امروز: مشاور معاون زراعت وزارت جهاد کشاورزی از آغاز طرح تولید پایدار گندم در فصل زراعی جاری خبر داده و تاکید کرده در یک بازه حداکثر سه ساله به خودکفایی پایدار در این حوزه برسیم در واقع خودکفایی در گندم موضوع تازه ای نیست و اولین بار در دولت اصلاحات رقم خورد اما پس از ان در دولت احمدی نژاد تحت تاثیر مدیریت نه چندان قوی وزارت جهاد با شکست مواجه شد و ایران مجددا به وارد کننده اصلی گندم مبدل شد . این روند در دولت روحانی باردیگر به مرحله خودکفایی رسید اما ، بازهم تحت تاثیر خشکسالی و عوارض ناشی از تشدید تحریم ها خودکفایی گندم در سال های بعدی محقق نشد حال وزرات جهاد کشاورزی دولت سیزدهم قصد دارد با استفاده از طرحی موسوم به تولید پایدار در 3 سال اینده خودکفایی را دائمی کند موضوعی که اگرچه فعالان این حوزه بارها تاکید کرده اند اجرای آن با شرایط اقلیمی حاکم تنها به افزایش بهره وری وابسته است که تحقق آن منابع بودجه ای زیادی را طلب می کند حال باید منتظر شد و دید این وعده نیز تا پایان دولت سیزدهم عملی خواهد شد یا بازهم ایران ملزم به واردات بخشی از نیاز گندم خود خواهد بود. سهراب سهرابی با اشاره به اینکه دیدگاه وزیر جهاد کشاورزی این است که سطح محصولات آب بَر باید کاهش پیدا کند و به سمت محصولات اساسی برود، بیان کرد: به طور متوسط میزان نیاز کشور به گندم حدود ۱۳.۵ میلیون تن است که ۱۰ میلیون تن مصرف خبازی های نان، دو میلیون تن مصارف صنف و صنعت شامل ماکارونی و صنایع مرتبط و ۱.۵میلیون تن هم بذر و سایر مصارف است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه