سفر به ایران كوچك

یكشنبه ٢٩ آبان ماه سفر استانى یك روزه به البرز داشتم. استانى كه اواخر سال ١٣٨٩ تأسیس شد، با ٣ میلیون نفر از اقوام گوناگون از نقاط مختلف ایران عزیزمان. البرز قطب گردشگری، كشاورزى وصنعتى است، اما از نظر زیرساخت و امكانات با شرایط استاندارد بسیار فاصله دارد. باغ شهركرج، طالقان سرزمین مشاهیر و بزرگانى چون آیت الله سید محمود طالقانى و جلال آل احمد، ساوجبلاغ سرزمین چشمه هاى جوشان، نظرآباد با تپه هاى ازبكى و قدمت ٩ هزار ساله و چارباغ داراى بزرگترین گلخانهها ظرفیت هاى بزرگ گردشگرى و توریسم است. جاده تاریخى و زیباى چالوس كه ۵۶ روستا و تعداد زیادى بناهاى تاریخى را در خود جاى داده است بر امكانات خدادادى این استان افزوده است. بزرگترین پیست اسكى كشور-دیزین دراین استان است. بازدید از پروژه هتل پنج ستاره قصر رز که توسط سرمایهگذار بخش خصوصى در حال اجرا است و داراى ١٠٧ اتاق و تأسیسات و تجهیزات پیشرفته است، حضور در کارگاه مرمت و استحکام بخشی پل شاه عباسى (خاتون) كه داراى قدمتى بیش از۵٠٠ سال از عصر صفویه است و بازدید از كاخ مروارید (شمس) و بررسی شرایط ساماندهی مجموعه و جلسه با معاونان و مدیران میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان كه همراه با گزارش اقدامات و مشكلات فراروى آنهاوتبین راهبردها وبرنامههاى وزارت متبوع ازسوى من از برنامه هاى مهم سفر یك روزه بود. درباره مشكلات و مطالبات همكاران تصمیمات واقدامات مناسبى اتخاذ شد كهامیدوارم مسیر خدمت بهتر همكاران پر تلاشم به مردم عزیز را هموارتر كند. درباره كاخ شمس پهلوى نخستین فرزند رضا شاه از همسر دومش گفتنى است كه نامبرده چون به بیمارى؛ آسم مبتلا بوده است كاخ مذكور را در مهر شهر براى زندگى خود مىسازد. در بهترین نقطه در مساحتى بیش از١١٠ هكتار با فرودگاه اختصاصى و براى اینكه هواى مطبوع در كاخ استشمام كند باغ سیبى به میزان ٣٠ هكتار در كنار كاخ؟! همه این ساخت و سازهاى مجلل در سال هاى ١٣۴۵-۴٧ كه بخش زیادى ازمردم كشورمان از كمترین امكانات چون بهداشت، مدرسه، آب آشامیدنى، برق، جاده آسفالته و… محروم بودند از جیب ملت ایران ساخته شده است؟! شمس پهلوى با همسر دومش مهرداد (هدیه خورشید) پهلبد كه از سال١٣۴۵-۵٧ وزیر فرهنگ و هنر بود تغیر مذهب دادند و مسیحى شدند كه محمد رضا پهلوى تلاش زیادى كرد این موضوع در رسانهها منعكس نشود. استان البرز باید بجاى معبر از مقاصد مهم گردشگرى كشور باشد، استانى كه میراث فرهنگى و تاریخى، گردشگرى و سیاحتى و صنایع دستى و هنرهاى سنتى رادر خود جاى داده است و نیازمند توجه ویژه است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه