مهلت به دستگاه‌های اجرایی قانون هوای پاک

رئیس سازمان محیط زیست گفت: موضوع آلودگی هوا بحث فراگیر همه دستگاههای اجرایی کشور است و مکلف هستند تکلیف خود را انجام دهند. علی سلاجقه در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: موضوع آلودگی هوا بحث فراگیر همه دستگاههای اجرایی کشور است که مکلف هستند تکلیف خود را انجام دهند و هر دستگاهی که جَو و منابع آبی را تخریب کند باید پاسخگو باشد. وی افزود: ما سه هفته قبل در ستاد هوای پاک که در وزارت کشور برگزار شده بود، به این دستگاهها دو هفته مهلت دادیم تا با نشستهایی که با معاونتهای ما در سازمان محیط زیست دارند، اعتبارات مورد نیاز ۱۴۰۲ را در زمینه اجرای قانون هوای پاک مشخص کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه