ديپلماسي ورزشي قطر

معاون نخست وزير و وزير خارجه قطر در کنفرانس مطبوعاتي مشترکي با آنتوني بلينکن، وزير خارجه آمريکا در حاشيه پنجمين گفتگوي راهبردي قطر-آمريکا در دوحه تاکيد کرد: قطر روابط با آمريکا را از مهمترين مشارکتهاي راهبردي خود ميداند که شامل مشارکت سياسي، دفاعي، امنيتي، اقتصادي و توسعهاي است. آل ثاني اظهار کرد: اين دور از گفتگو بستر مهمي براي تقويت روابطي است که داراي پايههاي قوي و محکم و مشارکتهاي چند جانبه است. وزير خارجه قطر در ادامه گفت: گفتگوي استراتژيک با آمريکا فرصتي براي بحث و بررسي مسايل متعدد منطقهاي و چالشهاي جهاني، تحولات مربوط به توافق هستهاي برجام، تحولات عراق، لبنان و ليبي، مساله فلسطين که براي ما يک موضوع محوري است و نيز اقدامات مشترک در افغانستان بود. در اين گفتگو نحوه مقابله مشترک با چالشهاي جهاني به ويژه چالشهاي مربوط به تامين انرژي و امنيت غذايي و ديگر چالشهاي اين روزهاي جهان بررسي شدند. قطر و آمريکا در مورد اين موضوعات اتفاق نظر دارند و ما به کارگروههاي دو کشور که مذاکرات ميان نهادهاي مربوطه را از سر خواهند گرفت، چشم دوختهايم.   اين وزير قطري در ادامه با اشاره به موضوع ميزباني کشورش از مسابقات جام جهاني فوتبال 2022 گفت: بسياري بر اين باورند که جام جهاني دليل اصلي اصلاحاتي است که در سالهاي اخير محقق شدند اما ما معتقديم که جام جهاني تنها انگيزهاي براي اين مساله و تسريعکننده اين فرآيند است. وزير خارجه آمريکا نيز در اين کنفرانس مطبوعاتي با اشاره به روابط ديپلماتيک و امنيتي دو کشور و اينکه بزرگترين پايگاه نظامي آمريکا در منطقه در خاک قطر قرار دارد، اظهار کرد: جو بايدن، رئيس جمهور آمريکا مارس گذشته قطر را همپيمان اصلي خارج از ناتو دانست و چند ماه بعد ما کار تحويل جنگندههاي اف16 به نيروي هوايي قطر را آغاز کرديم و به اين ترتيب قدرت دفاعي قطر افزايش يافته و امکان همکاري ارتشهاي دو کشور بيشتر شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه