حمله کی روش:

از بازیکنان ایران دشمن ساختند!

سرمربي تيم ملي فوتبال کشورمان گفت: دشمنان ما کساني هستند که تلاش کردند، تمرکز ما را برهم بزنند. کارلوس کيروش در حاشيه تمرين ديروز تيم ملي فوتبال درباره شرايط روحي تيم و اينکه آيا تيم ملي براي ديدار با ولز آماده است، اظهار کرد: در درجه اول به خاطر حمايتهاي شما تشکر مي کنم. هيچ وقت علاقه نداريم داخل زمين باشيم ولي نتوانيم براي هوادارانمان افتخار کسب کنيم. ولي نتيجه اي که به دست آمد مطمئنا باعث يادگيري ما مقابل تيمي که در حال حاضر يکي از کانديداهاي قهرماني اين جام است، ميشود. با رفتار و روند مناسب روحي و ذهني بايد درون زمين فقط خودمان باشيم.

کارلوس کيروش گفت: همانطور که ديروز گفتم، بازيکنان در تيم ملي دشمنان ما نيستند. براي کساني که ميخواهند بازيکنان را تبديل به دشمنان کشور کنند، ميخواهم تبريک بگويم به خاطر اينکه کارشان را درست انجام دادند. سرمربي تيم ملي ادامه داد: مطمئنم اکثر مردم ميدانند اين بازيکنان در سالهاي طولاني باعث شادي و افتخار آنها شدند. ميخواهم اين ايده و نظريه که بازيکنان تيم ملي دشمنان ما هستند را تخريب کنم و مقابل آن بجنگم. دشمنان ما کساني هستند که تلاش کردند تمرکز ما را به هم بزنند. کساني که فکر ميکنند بازي در جام جهاني مقابل تيمهايي مثل انگليس يا پرتغال مثل بازي پلي استيشن است ولي اين مسئوليت بزرگي بر روي دوش ما است. به افرادي که اين کار را انجام دادند تبريک ميگويم. نميتوانم صحبتهايم را تمام کنم بدون اينکه به يک رسانه تبريک بگويم. شما کارتان را خوب انجام داديد چون ترکيب را ساعتها قبل از بازي، صبح اول وقت اعلام کرديد. اين به ما نشان ميدهد يک نفر در تيم حضور دارد که با شما صحبت کرده است. همه رسانههاي ايراني اينجا هستند ولي شما اين کار را انجام داديد. شما يک قهرمان بزرگ هستيد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه