سرمایه گذاری 17 میلیارد تومانی باشگاه استقلال

مدیرعامل باشگاه استقلال از بخشهای مختلف ورزشگاه مرغوبکار دیدن کرد. علی فتحاللهزاده دیروز به همراه تعدادی از مدیران باشگاه استقلال از مجموعه ورزشی مرغوبکار بازدید کرد. مدیرعامل باشگاه استقلال از روند پیشرفت این ورزشگاه، امکانات و قسمتهای مختلف دیدن و گزارشی از نیازها و کمبودهای این مجموعه را نیز دریافت کرد. با دستور فتحاللهزاده و بر اساس بررسیها و نیازسنجی انجام شده، 17 میلیارد تومان برای بهبود شرایط و رفع کاستیهای مجموعه ورزشی مرغوبکار، سرمایه گذاری خواهد شد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه