معمار ایرانی برنده جایزه طراحی آینده شد

آرمان امروز - روناک روشن گیلوانی با پروژه «مطب دندانپزشکی بشردوست» برنده مدال طلا جایزه طراحی آینده ۲۰۲۲ در زمینه معماری و طراحی داخلی شد.

جایزه جهانی طراحی آینده سال ۲۰۱۶ تاسیس شد و یکی از معتبرترین جوایز جهان در معماری، طراحی داخلی و محصول است. این جایزه ایدههای برجسته در طراحی معماری را از طریق اجرای فناوریهای جدید، مواد، برنامهها، زیباشناسی و سازمانهای فضایی همراه با مطالعات در مورد جهانیسازی، انعطافپذیری، سازگاری و انقلاب دیجیتال را بازتعریف و شناسایی میکند. همچنین رابطه بین معماری و جهان طبیعی، معماری و جامعه، شهر و معماران را بررسی میکند.

پروژه «مطب دندانپزشکی بشردوست» سال ۱۴۰۰ در رشت توسط روناک روشن گیلوانی اجرا شده است. در طراحی این پروژه باتوجه به تاثیر نور مناسب در بهبود روند درمان، از منابع نور مختلف استفاده شده است.

در توضیح طراحی داخلی پروژه آمده است: «با توجه به محل قرارگیری پروژه و همچنین نمای ساختمان، امکان تغییر در تناسبات و جهت بازشوها وجود نداشت؛ از اینرو برآن شدیم تا نور را با مصادیق آن برای کاربران فضای داخلی تعریف کنیم. در آستانه ورودی، کاربر با پرتو نوری مواجه میشود که پنداری با گشودن درب، از منبعی بیرونی به فضای داخلی تابیده و فضا را به دو نیم تقسیم کرده است. در امتداد دید کاربر فضای سبزی تعبیه شده که مصداق دیگریست از حضور نور؛ نه بدانگونه که گیاه را به فضا افزوده باشیم، بلکه پنداری نور سبب شده گیاه دیوار را بشکافد و راهی به بیرون بیابد. در عینحال این دیواره سبز حائلی شده بین فضای انتظار و سرویس بهداشتی برای ایجاد حریم شخصی.

هنگامی که کاربر به سمت فضای انتظار میرود با منبع نور دیگری مواجه میشود؛ در اینجا پنجرهای وجود داشت که پشت آن ساختمانی بدقواره قدکشیده و فضا را محصور کرده بود. ما این پنجره را نیمهشفاف کردیم تا با نورپردازی مناسب اینگونه به نظر برسد که منبع نوری در دوردست به آرامی به داخل نفوذ کرده و خبری از ساختمان خودنمای کناری نیست.

روناک روشن گیلوانی سال ۱۳۹۳ استودیو معماری روشن را تأسیس کرد. گروه معماری روشن ایدههای خود را بر اساس نیازهای مشتری، برنامههای کاربردی ساختمان و اثرات زیستمحیطی طراحی میکند.

 او میکوشد با استفاده از تلفیق قابلیتهای طراحی دیجیتال و روشهای تولید بومی در ایران به الگوهای هوشمند و جدید در طراحی دست یابد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه