وضعیت بهداشتی بخش‌های مختلف دانشگاه اصفهان تحت کنترل است

دلیل مسمومیت دانشجویان «نامشخص» است

آرمان امروز: در حالي که دهها دانشجو در دانشگاه صنعتي اصفهان طي شبانه روز گذشته دچار مسموميت غذايي شديد شدهاند، مسئولان اين دانشگاه گفتند که هنوز دليل مسموميت دسته جمعي دانشجويان مشخص نيست اما «اوضاع بهداشتي تحت کنترل است» و «جايي براي نگراني دانشجويان و خانوادههايشان وجود ندارد.» شوراي صنفي دانشجويان کشور روز پنجشنبه با تاييد گزارشها درباره «مسموميت غذايي دسته جمعي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان»، اعلام کرد که اين مسموميت گروهي از چهارشنبه شب دوم آذر ماه و «به دليل کيفيت غيراستاندارد غذايي توزيع شده در ميان دانشجويان» آغاز شده است. اين شورا با تاکيد بر اينکه «جمع کثيري از دانشجويان خوابگاهي اين دانشگاه دچار مسموميت غذايي شده و به بهداري دانشگاه منتقل شدهاند»، افزود که جمعيت دانشجويان مسموم شده در دانشگاه صنعتي اصفهان در شبانه روز گذشته در حال افزايش بوده است. کانالهاي فعالان دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان نيز شمار دانشجويان مسموم شده را تا 300 نفر اعلام کرده و گزارش دادند که در ميان مسموم شدگان هم دانشجويان خوابگاهي و هم دانشجويان غير خوابگاهي وجود دارند. به گفته فعالان دانشجويي دانشگاه صنعتي اصفهان، مسئولان اين دانشگاه تاکنون هيچ دليل مشخصي براي بيماري اعلام نکردهاند و دانشجويان اين مسموميت را ناشي از سوء مديريت مقامهاي دانشگاه و کيفيت غيرقابل قول غذاي توزيع شده ميدانند. کاوه ضيائي، مدير مرکز بهداشت و درمان دانشگاه صنعتي اصفهان با تاييد مسموميت دسته جمعي دهها دانشجوي اين دانشگاه، گفت: «اقدامهاي اوليه پزشکي براي دانشجويان مسموم شده انجام شده است و کارشناسان و بازرسان بهداشت و درمان استان اصفهان و مرکز مبارزه با بيماريهاي عفوني، به دانشگاه فراخوانده شدند.» ضيائي با بيان اينکه «وضعيت بهداشتي بخشهاي مختلف دانشگاه تحت کنترل است»، افزود: «مشکلات گوارشي برخي دانشجويان با رعايت توصيههاي بهداشتي و در داروخانه دانشگاه به حداقل رسيده است.» به گفته ضيائي، مراجعه دانشجويان و دانشگاهيان «با علايم تب و مشکلات گوارشي» به مرکز بهداشت و درمان دانشگاه از روز چهارشنبه آغاز شده و در بررسيهاي اوليه توسط پزشکان اين مرکز، احتمال شيوع بيماري ويروسي يا مسموميت غذايي مورد بررسي قرار گرفته است. مدير مرکز بهداشت و درمان دانشگاه صنعتي اصفهان گفت که در بين دانشجويان مبتلا، علايم شديد تا خفيف ديده شده با اين حال وضعيت سلامتي دانشجوياني که تحت درمان قرار گرفتهاند، رو به بهبود است.

کاوه ضيائي با تاکيد بر اينکه «تمامي اقدامات درماني لازم و رسيدگي به مبتلايان به سرعت و دقت در حال انجام است»، افزود: «همه الزامات درماني در مورد دانشگاهيان در حال انجام است و جاي نگراني براي دانشجويان و خانوادههايشان وجود ندارد.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه