«آرمان امروز» گزارش می‌دهد

تندروهای مجلس به جان گردشگری افتادند

نماینده شیراز در مجلس: نه موضوع استیضاح ضرغامی را شنیده‌ام، نه با آن موافق هستم

آرمان امروز- رها معيري: طي چند روز گذشته موضوعاتي در ارتباط با استيضاح وزير ميراث فرهنگي و گردشگري به ميان آمده و برخي از نمايندگان در اين رابطه به اظهار نظرهاي جالبي داشتهند. اما آنچه که در رابطه با بحث استيضاح عزت الله ضرغامي در مجلس شوراي اسلامي، بيشتر مطرح است نگراني نمايندگان تندرو از اظهار نظرهاي ضرغامي است تا عملکرد بيش از يکساله در حوزه وزارت متبوعش. بهعنوان مثال، دو روز پيش حسن ميرزايي، عضو کميسيون فرهنگي مجلس گفته بود: «يک وزيري داريم مانند وزير ميراث فرهنگي بهجاي اينکه وزارتخانه خود را اداره کند و مشکلات و چالشهاي وزارتخانهاش را حل کند گويي مسئوليت خود را اين ميداند که در همه امور کشور مربوط و نامربوط اظهارنظر کند و حرفهايي را هم بزند که يک وقتهايي هم حرفهاي بهنظر نادرست و شادي را مطرح ميکند.» همچنين نماينده ديگري همچون  بابايي نماينده ساري نيز اين موضوع را بهنوعي تکرار کرده است و گفته: « آقاي ضرغامي شما وزير فرهنگ، کشور يا امور خارجه نيستيد پس به جاي فرافکني در گفتمانسازي انحرافي به شرح وظايف خود عمل کنيد؛ شما وزير گردشگري هستيد و انگار فراموش کردهايد وزير کدام وزارتخانه هستيد.» همچنين اظهار نظرهاي نمايندگان ديگر که استيضاح وزير ميراث فرهنگي و گردشگري را بهدليل زبان سرخ او اعلام کردهاند، نه اقدامات ضرغامي در حوزه گردشگري که پس از کرونا، توانست تحولي در اين وزارتخانه بهوجود بياورد.

يکي از توئيتهاي تند و حاشيه ساز ضرغامي، درباره امر به معروف گفت: «آن چيزي که مورد انتقاد من است، شيوههاي امر به معروف و نهي از منکر است، برخي از اين روش ها بالاترين منکر است و بالاترين اثر آن بدبين کردن مردم به دين است.» يا اينکه در توئيتي ديگر گفته بود: «باباجون مردم اگر نخوان امربه معروف بشن کيو بايد ببينن؟!» محمدتقي نقدعلي، نماينده خمينيشهر در تذکري درباره اين توئيت ضرغامي گفته بود؛ «ما در قديم کفترباز داشيم، امروز توئيت باز» و... دهها نمونه ديگر.

مشکل تحريم و ممنوعيت سفر به ايران

شيوع سه ساله کرونا در ايران، يکي از صنعتهايي که به ورشکستگي کامل کشاند، صنعت سبز گردشگري بود. خسارت 22 هزار ميلياردي کرونا به گردشگري، روزهاي نخست سرکار آمدن ضرغامي را با چالش مواجه کرد. با اين حال يکي از اقدامات وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري در يکسال اخير، اخذ مصوبه ستاد کرونا براي بازگشايي مرزهاي ورودي و صدور رواديد به گردشگران با هدف حمايت از بخش خصوصي و رونق صنعت گردشگري بود که با ورود 2.2 ميليون نفر گردشگر خارجي به کشور و هزينهکرد 2.5 ميليارد دلاري آنان توانست خوني دوباره را به صنعت ورشکسته گردشگري تزريق نمايند. همچنين از موارد ديگر ميتواند حياي ستاد مرکزي هماهنگي خدمات سفر با عضويت 23 دستگاه مرتبط و مديريت يکپارچه که منجر به افزايش 40 درصدي سفرهاي داخلي نسبت به دوره مشابه قبل از کرونا، صدور تعداد 2977 مجوز موافقت اصولي در حوزه گردشگري با پتانسيل اشتغالزايي بيش از 82 هزار شغل، دوين 180 مورد از فرصتها و بستههاي سرمايه گذاري بخش گردشگري به منظور جذب سرمايه گذاران اين حوزه با همکاري دستگاههاي مربوطه (وزارت نيرو شهرداريها سازمان جنگلها و سازمان حفاظت محيط زيست)،  فعال کردن ظرفيت ديپلماسي گردشگري با اولويت کشورهاي همسايه و شرکاي راهبردي و امضا 10 تفاهم نامه همکاري با کشورهاي نيجريه عراق پاکستان تاجيکستان آذربايجان قزاقستان ارمنستان و غيره و دهها اقدام ديگر اشاره کرد. اما يکي از بدشانسيها ضرغامي، اعتراضات اخير و بازداشت بيش از 40 تبعه غير ايراني بود که سبب گرديد تعدادي از کشورها، اجازه سفر به ايران را به شهروندانشان ندهند.

با استيضاح موافق نيستم

عليرضا پاکفطرت، نماينده شيراز در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه تاکنون صحبتي در ارتباط با استيضاح وزير ميراث فرهنگي و گردشگري نشنيدهام، به «آرمان امروز» ميگويد: «اصلا با استيضاح ايشان موافق نيستم، مگر اينکه آقاي ضرغامي يک تخلف يا خدايي ناکرده سوء استفادهاي انجام داده باشد، که مجلس بخواهد او را استيضاح کند. در شرايط عادي وزير اگر کم کار يا سهلانگاري کرده بايد در کميسيونها پاسخ بدهد و مجلس به او کمک کند، نه اينکه سريع بخواهيم او را استيضاح کنيم. در شرايطي که يکسال و نيم به عمر مجلس سيزدهم باقي مانده، تا اينکه وزيري بخواهد برکنار شود، سرپرست بيايد، او جوابگوي مجلس نيست، نفر بعدي هم بيايد تا اينکه امور را در دست بگيرد، يکسال طول خواهد کشيد و عملا فرصت سوزي اتفاق خواهد افتاد. بنابراين در حال حاضر استيضاح کردن و برکناري وزرا نه به نفع مجلس است نه به سود کشور. نمايندگان بايد سعي کنند به وزرا کمک کنند و تصميم هيجاني در رابطه با دستگاههاي اجرايي که وزير در راس آنها قرار دارد، ضرر و زيان براي کشور بههمراه دارد. امروز که ما مشکلات مالي داريم، مخصوصا در حوزه گردشگري که با تحريمهاي همهجانبه مواجه هستيم، برکسي پوشيده نيست که صنعت سبز گردشگر با گردشگر خارجي زنده است و وزير ميراث فرهنگي و گردشگري چه کاري از دستش برميآيد؟.

اين نماينده استان گردشگرپذير فارس با بيان اينکه ما از آقاي ضرغامي ايراداتي ميبينيم و پيشنهاداتي داريم، اما اين دليل نميشود که به استيضاح ايشان راي بدهم، ميافزايد: «آقاي وزير در دورهاي که ما با تحريمها و محدوديت جذب گردشگر خارجي روبهرو هستيم، مي توانند دست استانها را در حوزه جذب گردشگر داخلي باز نگاه دارند و اختيارات بيشتري به استاندارها بدهند، تا آنها بتوانند در جذب گردشگر داخلي و خارجي موثر باشند. حالا که ما با ممنوعيت سفر به ايران در برخي از کشورها روبهرو هستيم، گردشگر داخلي ميتواند اين خلاء را جبران کند، ولي اين امر مستلزم کاهش هزينههاي سفر است. در حال حاضر هزينههاي سفر در ايران، از سفر به کشورهاي همسايه بالاتر است. آقاي وزير بايد بتواند طرحهايي بدهد که توريستهايي که ميخواهند به کشورهاي ترکيه، امارات و... سفر کنند به تماشاي کشور خودمان بنشينند. شيراز، تبريز، مشهد، يزد و... ظرفيت جذب گردشگر بالايي دارد و هر استاني با نوع اقليم، مردم و فرهنگ آن منطقه ميتواند يک ترکيه يا دبي باشد، اما متاسفانه سفر گران، مانع اين اتفاق است. هتلها را خالي نگاه داشتهايم و حاضر نيستيم قيمتها را کاهش دهيم. به بازنشستهها يا معلمان کمک کنيم که سفر ارزان بهعنوان پاداش در نظر بگيريم. اينها نکاتي است که ميتواند گردشگر داخلي را فعالتر کند. من نظرم اين است که آقاي وزير در اينگونه مسائل فعالتر شود و دست استانها را بازتر کند.

وي در رابطه با اظهار نظر برخي از نمايندگان درباره توئيتهاي عزت الله ضرغامي ميگويد: «البته عدهاي فکر ميکنند که زبان ايشان سرخ است و گرنه فردي که در داخل نظام، چيزي هم ميگويد دل او براي کشورش ميسوزد. هر کسي ايدهاي دارد و حق دارد درباره ايده خود صحبت کند. هرچند که نظرات او موافق و مخالف هم دشته باشد، افرادي ممکن است که اين اظهار نظرها را بپسندند يا برخي ديگر نپسندند، اما اين به معناي ناکارآمدي يا مشکلات ايشان در جايگاه وزرات نيست و نميتواند در استيضاح نقش داشته باشد.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه