در حاشیه ادعای بورل

علی بیگدلی
قطعنامه اخیر به پیشنهاد ۳ کشور اروپایی به شورای حکام رفته و جنس قطعنامه، اخطاری است و هنوز به مرحله قطعنامه تنبیهی نرسیده است. این قطعنامه به پیشنهاد سه کشور انگلیس، آلمان، فرانسه و آمریکا مطرح شده، به دلیل اینکه ایران نپذیرفت تا کارشناسان آژانس به ایران بیایند که دوربینهایشان را نصب کنند و هم آن سه نقطه ادعایی را بازبینی کنند. ایران تا به حال با این موضوع موافقت نکرده و رئیس سازمان انرژی اتمی هم گفت ما تمام کارهایمان براساس توافقی بوده که با آژانس کردیم. منتهی آژانس این پیشنهاد را نمیپذیرد، ضمن آنکه اشاره‌‌ای آقای گروسی کرد و مدعی شد که ایران امکانات ساخت بمب اتمی را دارد و این اظهارنظر خیلی فضای غرب را ملتهب کرده و به همین دلیل فشارهای مختلفی را هم از جهت ادعاهای حقوقبشری و هم از جهت کمکهای پهپادی به روسیه و همینطور از جهت فضای داخلی بر ایران وارد میکنند. آژانس براساس قطعنامه ۲۲۳۱ خود را موظف میداند در جهت فعالیتهای هستهای ایران گزارش بدهد، در همین راستا احتمالاتی هم وجود دارد که ظرف سه ماه آینده که چهارمین نشست شورای حکام در مورد ایران برگزار میشود، قطعنامه تنبیهی صادر شود و در اینصورت بسته به واکنش ایران احتمال ارجاع پرونده به شورای امنیت هم دور از تصور نیست. رفتن پرونده به شورای امنیت یک فرآیند بسیار خطرناکی را به وجود خواهد آورد که هم تحریمهای گذشته برمیگردد و هم اینکه تمام کشورهای دنیا موظفند ارتباطاتشان را با ایران قطع کنند. چند روز پیش کنفرانسی در تلآویو بود و راجع به همین موضوع صحبت میکردند که اگر ایران غنیسازیاش را به ۶۰ درصد برساند باید چه کار کنیم که غیر از اسرائیل چند کشور دیگر از جمله آمریکا هم حضور داشتند. این جلسه خیلی اهمیت داشت خیلی خبر از آن بیرون نیامد ولی خبری که بیرون آمد این بود که هدف این کنفرانس رسیدگی به منطقه و ایران بود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه