رفراندوم به دو شرط؛ نظر رهبری و تصویب مجلس

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: اگر روزی اقتضا بحث رفراندوم اقتضا شود، با نظر رهبر انقلاب و تصویب دو سوم نمایندگان هر موضوعی در کشور قابل پیگیری است. اما در زمان اغتشاش که دشمنان پیگیر موضوعی هستند مطرح کردن برخی از مسائل شاید به صلاح کشور نباشد هرگونه تغییر در مسائل کشور باید در یک زمان با ثبات و آرامش صورت گیرد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه