انحصارطلبی گریبان دولتمردان چینی‌ را گرفت

سرکوب شدید اعتراضات در پکن

آرمان امروز|سرويس بين الملل: اعتراضات گسترده در شهرهاي سراسر چين در مخالفت با قوانين سختگيرانه چند روزي است که آغاز شده و بر همين اساس در دهها محوطه دانشگاه، دانشجويان تظاهرات کردند يا پوسترهاي اعتراضي نصب کردند. در بسياري از نقاط کشور، ساکنان محلههاي مسدود شده، به دنبال تظاهرات گسترده که جمعه شب ارومچي را فرا گرفت، موانع را شکستند و به خيابانها ريختند.

با گذشت سه سال از همهگيري، بسياري از مردم به دليل استفاده بيوقفه دولت از قرنطينهها و آزمايشهاي کوويد خشمگين هستند؛ تشديد محدوديتها در ماههاي اخير، همراه با مجموعهاي از مرگهاي دلخراش که ناشي از سياستهاي بيش از حد کنترلها بوده است، اوضاع را به يکباره تغيير داده است.

روز دوشنبه چين رکورد جديدي از ابتلاي جديد به کوويد19 را با 41 هزار مورد گزارش کرد. شهرهاي گوانگجو و چونگ کينگ، با هزاران مورد، در تلاش براي مهار شيوع بيماري هستند. همچنين صدها مورد ابتلا در چندين شهر ديگر در سراسر کشور ثبت شده است.

علي بيگدلي، تحليلگر ارشد مسائل بين الملل در خصوص علل شکل گيري اعتراضات در چين مي گويد: ساختار در چين به شکلي است که تظاهرات همواره رنگ و بوي سياسي دارد و از درون قسمتي از سختار چين هدايت مي شود. سوابق تاريخي نشان مي دهد که تظاهرات در چين متفاوت از ساير کشورهاست و همواره يک مقام حاکميتي پشت تظاهرات است.

وي افزود: امروز اراده سياسيون در چين سبب شده تا اعتراضات در چين رقم بخورد و اين اراده به آن علت شکل گرفته است که شي جينپنگ تمامي قدرت را در چين در اختيار خود قرار داده است. اين اتفاقات در چين از پيامدهاي اقدامي است که رئيس جمهوري چين در اجلاسيه حزب کمونيست انجام داد و مخالف خود را از جلسه بيرون کرد. مشخصا چنين رفتارهايي سبب شده تا او امروز با تظاهرات گسترده اي در چين مواجه شود.

بيگدلي خاطرنشان کرد: در انقلاب هاي قبلي چين نيز شاهد بوده ايم که همواره افراد نزديک به قدرت رهبري انقلاب ها را به عهده داشته اند و در ميدان حضور داشته اند تا تظاهرات به نتيجه برسد. اعتراضات امروز در چين احتمالا نتيجه خاصي نخواهد داشت زيرا تظاهرات در چين به صورت کنترل شده صورت مي گيرد و معمولا کار به جاهاي باريک کشيده نمي شود. شي جينپنگ مشخصا هدف اين اعتراضات است زيرا برخي در درون چين هراس دارند که او به قدرتي نظير مائو برسد و در چين منحصرا قدرت را در دست گيرد. رئيس جمهوري چين به دنبال اين است که به صورت دائمي بر چين حکومت کند و همين امر سبب شده تا از درون حزب حاکم چين افرادي عليه او به پا خيزند.

در وراي اين تحليل ها و در عرصه اقتصادي و ميداني،  بازارهاي سهام چين و يوان در اوايل معاملات دوشنبه در بحبوحه نگراني در مورد واکنش احتمالي دولت به اعتراضات که از شهري به شهر ديگر متفاوت بود و در برخي مناطق شديدتر شده، سقوط کردند.

در ساعات اوليه روز دوشنبه در پکن، دو گروه از معترضان در امتداد جاده کمربندي پايتخت چين در نزديکي رودخانه ليانگما تجمع کردند.

افزايش خشم نسبت به مرگ و مير ناشي از آتش سوزي يک آپارتمان در ارومچي که مرگ 10 تن را به دنبال داشت منجر به اقدامات اعتراضي قابل توجهي در شانگهاي شد، جايي که بسياري از 25 ميليون ساکن آن پس از اين که در بهار تحت يک قرنطينه دو ماهه قرار گرفتند، نسبت به سياست دولت در برابر کوويد، خشم عميقي دارند. در اعتراضات چين صداي مردم شنيده مي شود که از شي جين پينگ، رئيس جمهوري و رهبر حزب کمونيست خواستار کنارهگيري شدهاند. جمعيت همچنين شعار ميدادند، ديکتاتوري نميخواهيم، دموکراسي مي خواهيم.

بعدازظهر يکشنبه، صدها نفر از ساکنان شانگهاي با وجود حضور شديد پليس و مسدود شدن جادهها به محل تظاهرات بازگشتند تا به اعتراضات خود ادامه دهند. ويدئوها نشان ميدهد که صدها نفر در يک چهارراه فرياد ميزنند مردم را آزاد کنيد.

ويدئوهاي ديگر صحنههاي آشفتهاي از هل دادن، کشيدن و ضرب و شتم معترضان توسط پليس را نشان مي دهد. در شب، اعتراضات به خشونت کشيده شد. عصر يکشنبه، تظاهرات گسترده به پکن، چنگدو، گوانگجو و ووهان گسترش يافت، جايي که هزاران نفر از ساکنان آن خواستار نه تنها پايان دادن به محدوديتهاي کوويد، بلکه مهمتر از آن «آزاديهاي سياسي» شدند. در پکن، صدها نفر از جوانان عمدتاً تا ساعات اوليه روز دوشنبه در مرکز تجاري شهر تظاهرات کردند. جمعيت ابتدا در امتداد رودخانه ليانگما جمع شدند تا براي قربانيان آتش سوزي سينکيانگ عزاداري کنند. مردم از معترضان بازداشت شده در شانگهاي حمايت کردند و خواستار آزاديهاي مدني بيشتر شدند و فرياد ميزدند: ما آزادي ميخواهيم. در چنگدو، جمعيت زيادي در کنار سواحل رودخانه تظاهرات کردند. اين گردهمايي با يک دقيقه سکوت براي عزاداري قربانيان آتش سوزي سينکيانگ آغاز شد و بعداً با افزايش جمعيت تبديل به يک اعتراض سياسي شد. جمعيت شعار ميدادند ما حاکمان هميشگي و ماندگار نميخواهيم. ما امپراتور نميخواهيم. اشاره پنهاني به «شي» که ماه گذشته سومين دوره رياست جمهوري خود را آغاز کرد.

در شهر جنوبي گوانگجو، صدها نفر در يک ميدان عمومي در منطقه هايژو کانون شيوع مداوم کوويد در شهر که براي هفتهها تعطيل شده است، تجمع کردند و فرياد زدند ​​ما آزادي ميخواهيم. آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي هنر، آزادي حرکت، آزاديهاي شخصي. آزاديم را به من پس بده. در سرتاسر چين، تظاهرات در محوطههاي دانشگاهي نيز رخ داده است. در ساعات اوليه صبح يکشنبه، حدود 200 دانشجو در دانشگاه معتبر در شهر پکن تجمع کردند.  به قرنطينه نه بگوييد، به آزادي آري. نه به آزمايش کوويد، بله به غذا، پيامي که با رنگ قرمز نوشته شده بود و با شعار اعتراضي ماه اکتبر در پل هوايي پکن درست چند روز قبل از نشست مهم حزب کمونيست که در آن شي جين پينگ براي سومين دوره رياستجمهوري انتخاب شد، همخواني داشت. اين اعتراضات در پکن نيز سرکوب شد. در استان شرقي جيانگ سو، حداقل دهها دانشجو از دانشگاه ارتباطات چين، نانجينگ گرد هم آمدند تا براي قربانيان آتش سوزي سين کيانگ عزاداري کنند. ويدئوها دانشجويان را نشان مي دهد که برگههاي کاغذ سفيد در دست دارند و چراغ قوه تلفن همراه خود را روشن کرده اند. در يکي از ويدئوها، شنيده مي شود که يکي از مقامات دانشگاه به دانشجويان هشدار ميدهد، هزينه کاري که امروز انجام داديد را خواهيد پرداخت. ويدئوها و تصاويري که در شبکههاي اجتماعي دست به دست ميشوند، دانشجويان را نشان ميدهد که برگههاي کاغذ سفيد را در دست دارند و فرياد ميزنند: دموکراسي و حاکميت قانون آزادي بيان. اواخر روز يکشنبه، يک خبرنگار بيبيسي در شانگهاي دستگير شد. ويديوهايي از او که توسط پليس مورد ضرب و شتم و لگد قرار گرفت، وجود دارد. فيلم هايي که در شبکه هاي اجتماعي منتشر شده است نشان مي دهد که ادوارد لارنس، خبرنگار بي بي سي با دستبند به زمين کشيده مي شود، در حالي که او در ويديوي ديگري ميگويد، همين حالا با کنسولگري تماس بگيريد. در شهر مرکزي ووهان، جايي که همهگيري کرونا از سه سال پيش آغاز شد، ويدئوهايي در رسانههاي اجتماعي نشان مي دهد که صدها نفر از ساکنان به خيابانها آمده، موانع فلزي را در هم کوبيده، چادرهاي آزمايش کوويد را واژگون مي کنند و خواستار پايان قرنطينه شده اند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه