بحران مسمومیت سریالی دانشجویان

آرمان امروز: در پي حوادث هفته گذشته دانشگاههاي صنعتي اصفهان، خوارزمي واحد کرج و صنعتي اراک شايد بتوان ادعا کرد، دانشگاههاي کشور با يک بحران جدي يعني موج مسموميت غذايي دستهجمعي دانشجويان مواجه هستند؛ موضوعي که از سازمان امور دانشجويان انتظار ميرود به عنوان يک نهاد ناظر بر امور دانشجويي هر چه زودتر به آن ورود کرده و ادامه اين زنجيره را متوقفکند.

اگرچه مشکل مسموميت غذايي در دانشگاههاي ايران موضوع جديدي نيست، اما آنچه طي هفته گذشته در 3 دانشگاه صنعتي اصفهان، خوارزمي کرج و صنعتي اراک اتفاق افتاده، حاکي از آن است که مسموميت غذايي دانشجويان به دليل استفاده از غذاي سلف بسيار حاد و فراگير شده و دانشجويان بسياري را درگير کرده است و اين امر نيازمند توجه فوري مسئولان و اقدامات در خور براي پيشگيري از تسري اين موضوع به ساير دانشگاهها و جلوگيري از بحران است.

هفته گذشته خبري مبني بر مسموميت دستهجمعي دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان منتشر شد، اگرچه آمار ضد و نقيضي درباره تعداد دانشجويان دچار مسموميت منتشر شد، اما اين موضوع نميتواند عاملي براي کاهش اهميت اين حادثه باشد. دکتر سيدعلي ميرمحمدي ميبدي، رئيس دانشگاه صنعتي اصفهان تعداد اين افراد را 270 نفر اعلام کرده بود، برخي اخبار منتشر شده در فضاي مجازي مدعي شدند که تعداد دانشجويان مسموم شده حدود 450 نفر بوده است، اما در نهايت تعداد دانشجويان مبتلا شده حدود 600 نفر اعلام شد.

باکتري «شيگلاسونئي» متهم است

روابط عمومي معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکي اصفهان درباره بيماري گوارشي در بين دانشجويان دانشگاه صنعتي اصفهان اعلام کرد: احتمالاً آلودگي غذاي توزيع شده در سلف مرکزي باکتري «شيگلاسونئي» بوده که سبب بيماري تعدادي از دانشجويان مصرف کننده اين وعده غذايي شده است. در اين اطلاعيه درباره علت شيوع اين بيماري آمده است: پس از انجام اقدامات ذکر شده و به دنبال آزمايش هاي بعدي، نتايج ميکروبي و شيميايي آب مطلوب بود، همچنين نتايج نمونه هاي مواد غذايي بررسي شده تا اين لحظه نيز بر اساس اعلام معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشکي مطابق استانداردهاي لازم است.

مسمويت به دانشگاه اراک و کرج رسيد 

اما در ادامه کانال تلگرامي انجمن صنفي دانشجويان کشور، حوالي نيمهشب پنجشنبه 10 آذر، نوشت: «بنا به اخبار رسيده از دانشجويان دانشگاه خوارزمي واحد کرج، جمع کثيري از دانشجويان اين دانشگاه به دليل مصرف غذاي شب گذشته سلف، مسموم شده و دچار تهوع، بدن درد و لرز شدهاند و بحران مسئله تا حدي است که درمانگاه سرم و مکان براي رسيدگي به دانشجويان ندارد و داروخانه دانشگاه تعطيل است و به دانشجويان دختر اجازه خروج از خوابگاه در اين زمان داده نميشود تا بتوانند خود به وضعيت سلامتيشان رسيدگي کنند. اگرچه آمار رسمي در ارتباط با اين موضوع اعلام نشده، اما برخي تعداد اين افراد را 600 نفر اعلام کردهاند.

يکي از دانشجويان اين دانشگاه در گفتوگو با ايسنا در اين زمينه اظهار کرد: وضعيت دانشگاه به معناي واقعي کلمه، افتضاح بود. يک اتوبوس براي انتقال دانشجويان مسموم شده به محوطه دانشگاه آمد تا بچهها را به بيمارستان کوثر کرج منتقل کند. ظرفيت اتوبوس پر شد و براي همه جا نبود. خبرنگار ايسنا در کرج نيز براي پيگري شرايط دانشجويان به درمانگاه دانشگاه خوارزمي ميرود، اما به دليل مخالفت دکتر علي حسن بيگي رئيس دانشگاه خوارزمي، موفق به گفتوگو با پزشک درمانگاه در خصوص آخرين وضعيت دانشجويان، تعداد مراجعين و بررسي علت وضعيت پيشآمده نميشود. در حالي که دانشجويان سرو چلوگوشت چهارشنبه 9 آذر سلف اين مرکز آموزشي را علت مسموميت دستهجمعي اعلام کردهاند، روابط عمومي اين دانشگاه خوارزمي درباره وضعيت پيش آمده اعلام کرد: «بررسي اتوماسيون غذاي دانشجويي نشان ميدهد تعدادي از مراجعه کنندگان به درمانگاه از غذاي دانشگاه استفاده نکرده بودند.» اما يک دانشجو دراين باره گفت: ادعاي دانشگاه به هيچ وجه پذيرفتني نيست؛ تمام دانشجوياني که بيمار شدهاند از غذاي سلف مصرف کردهاند.

بنابر اعلام اين دانشگاه خوارزمي، قرار شده چرايي علت حادثه تا 48 ساعت آينده مشخص شود. همچنين تعدادي از دانشجويان دانشگاه صنعتي اراک به دليل مصرف غذاي سلف دچار علائمي مانند بدن درد، اسهال و استفراغ شدهاند. برخي از دانشجويان نيز به بيمارستان منتقل شدهاند. کانال تلگرامي انجمن صنفي دانشجويان کشور درباره اين موضوع نوشت: مسئولان دانشگاه ادعا کردهاند که دليل وضعيت، ابتلاي دانشجويان به نوعي ويروس است، اما اين ادعا براساس تجربه و مشاهده شده اخير در دانشگاه صنعتي اصفهان، ادعايي باطل است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه