دختران دهه هشتادی در یگان‌ ویژه

آرمانامروز: دشمن سعی داشت تا به مخاطبان رسانههای خود القا کند نسل جدید یا همان دهه هشتادیها این نظام را قبول نداشته و پای آرمانهای امام راحل، مقام معظم رهبری و انقلاب اسلامی ناستاده اند. اما در واقعیت دهه هشتادیهایی در این جامعه زندگی میکنند که اگر لازم شود برای امنیت این مرز و بوم از جان خود هم میگذرند.  دهه هشتادیهایی که بر اساس فرمایش رهبر انقلاب، آیندهسازان این مرزوبوم بوده و خواهند بود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه