نام فرزند من «بمب» است!

آرمان امروز\پورحسین: دولت کره شمالی به خانواده ها دستور داده تا واژههای ملی نظیر بمب و اسلحه را برای نام گذاری کودکان خود انتخاب کنند. در گذشته دولت کره شمالی به مردم اجازه داده بود تا نام هایی که پایان آن ها به حروف صدا دار از جمله واژه «ری» به معنای (عزیز) و «سو می» به معنای (بسیار زیبا) ختم می شوند، انتخاب کنند اما اکنون کره شمالی به خانواده ها دستور داده که اگر اسامی فرزندان آن ها به اندازه کافی انقلابی نیست، آنها را تغییر دهند و اسامی انتخاب کنند که جنبه نظامی و ایدئولوژیکی دارد.

دولت می خواهد تا اسامی میهن پرستانه از جمله تفنگ، وفاداری، بمب و ماهواره را برای فرزندان انتخاب شود.

یک شهروند کره شمالی در این خصوص به رسانه ها گفت، شهروندان این کشور اعتراض دارند که چرا مقامات مردم را مجبور به تغییر اسامی فرزندانشان می کنند.

همچنین این کشور اعلام کرد، افرادی که پایان اسم آن ها به یک حرف بی صدا ختم نمی شود تا پایان سال مهلت دارند یک اسمی انتخاب کنند که معنی سیاسی و با استاندارهای انقلابی این کشور مطابقت داشته باشد. مقامات کره شمالی همچنین تاکید کردند، شهروندان نباید از اسامی استفاده کنند که در کره جنوبی مشهور و محبوب هستند.

این خبر در حالی منتشر شده است که دولت کره شمالی سیاست های سخت گیرانه در سال های اخیر علیه شهروندان خود وضع کرده است و موجبات نارضایتی های گسترده در داخل کشور خود شده است. کشوری که تقریبا در حالتی بسته مدیریت می شود و صرفا با کشورهای روسیه و چین روابط خوبی دارد.

در کشور کره شمالی بسیاری از امور عادی زندگی ممنوع است و همین امر سبب شد تا جامعه آن ها متفاوت از سایر کشورهای جهان باشد.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه