توضیح ضروری به همراهان «آرمان امروز»

روزنـامـه «آرمان امروز» علیرغم تلاش و پیگیری مستمر و جدی، با عنایت به اینکه روزنامهای مستقل بوده و با مشکلات اقتصادی زیادی مواجه است، ناگزیر فعلاً و موقتاً تعداد صفحات خود را به 8 صفحه کاهش میدهد و از این بابت، پیشاپیش عذرخواهی خود را اعلام میدارد. امیدواریم با رفع مشکلات به زودی با 12 صفحه در دسترس خوانندگان  ارجمند  باشیم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه