«آرمان امروز» بررسی کرد؛

پدرخوانده اقتصادی دولت استعفا داد ؟

آرمان امروز: روز گذشته خبر استعفاي مسعود مير کاظمي رئيس سازمان برنامه و بودجه بازهم با حواشي زيادي همراه بود . اين خبر را که يک فعال رسانه اي در صفحه شخصي خود درتوئيتر منتشر کرده . اگرچه بلافاصله از سوي خبرگزاري رسمي دولت تکذيب شد اما اين دومين بار است که استعفاي ميرکاظمي در کمتر از يک ماه مطرح مي شود و پيش از اين در 19 ابانماه نيز استعفاي رئيس سازمان برنامه و بودجه  در حاشيه جلسه هيات دولت از تکذيب استعفاي خود خبر داد . در ان زمان دلايل استعفا فشار از ناحيه سه گروه مطرح بود نخست نمايندگان مجلس و برخي از مديران درون دولت که نسبت به نحوه تخصيص بودجه انتقاد دارند گروه دوم جريانات سياسي که معتقدند متولي بودجه ضعف هاي خود را پشت دولت قبل و تحت عنوان بانيان وضع موجود پنهان مي کند ضمن انکه برخي از همکاران خود را از بين افرادي انتخاب کرده که در دولت قبل فعاليت داشته اند و باعث اصلي شرايط کنوني هستند که البته اين ادعا تقريبا در تمامي مسئولان دلت سيزدهم به چشم مي خورد و سعي دارند تقصيرها را گردن دولت قبلي بي اندازن تا جاييه رئيس قوه قضاييه نيز نسبت به اين ادبيات واکنش نشان داده است  و دسته سوم که معتقدند مير کاظمي به لحاظ جسمي با مشکل مواجه است. حال با تکرار مجدد اين مسئله آن هم پس از استعفاي رستم قاسي اين شائبه تقويت شده مير کاظمي که عملا وزارت نفت را نيز مديريت مي کرد به دليل چالشهايي که هم اکنون دولت در کسري بودجه دارد کنار گذاشته شده است . حال بايد منتظر شد و ديد پدرخوانده اقتصادي دولت سيزدهم همچون وزير راه و شهرسازي پس از چند بار اخبار ضدونقيض درباره استعفا به عنوان سومين عضو کابينه از دولت خارج خواهد شد.

بر اين اساس يک فعال رسانه اي روز گذشته در صفحه شخصي خود در توئيتر مدعي شد ميرکاظمي که پدرخوانده اقتصادي دولت بود و علاوه بر سازمان برنامه و بودجه وزارت نفت را هم هدايت ميکرد بعد از تقديم بودجه  به مجلس از سازمان مي رود. خودش که مي گويد استعفا داده چندبار ولي شنيده نشان مي دهد که کنار گذاشته شده!!

البته اين خبر بلافاصله از سوي خبرگزاري رسمي دولت تکذيب شد  و اين رسنهاي قول يک منبع آگاه گفت: اين اخبار به هيچ عنوان صحت ندارد و ميرکاظمي اين روزها به شدت روي تدوين برنامه هفتم و لايحه بودجه سال تمرکز دارد.

وي افزود: جاي تعجب است که در زماني که با توجه ابلاغ سياستهاي کلي همه در تدوين برنامه هفتم کمک حال سازمان برنامه باشند با اين شايعات اغراض سياسي رو دنبال ميکنند.

وي تاکيد کرد: ميرکاظمي در هماهنگي کامل با تيم اقتصادي دولت مشغول پيش بردن برنامههاي دولت سيزدهم هست و شايعات خللي در کار سازمان برنامه و بودجه ايجاد نخواهد کرد.

از سوي ديگر در يک ماه اخير اين دومين بار است که خبر استعفاي مير کاظمي مطرح مي شود . در واقع فشارها براي خروج  رئيس سازمان برنامه و بودجه پس از حضور او در مجلس و اعلام کسري تحقق درامدي 200 هزار ميليارد توماني و عدم تخصيص منابع عمراني به دليل پراخت يارانه هاي نقدي تشديد شد و عملا از سوي چند گروه فشار براي خروج او قوت گرفت . در آن زمان مير کاظمي در جلسه 19 ابانماه هيات دولت با تکذيب اين ادعا نشان داد براي باقي ماندن در کسوت رياست سازمان برنامه در مقابل فشار اين گروه ها مقاومت مي کند

اگرچه کمي تامل در عملکرد مير کاظمي نشان مي دهد که او دو دسته مخالف دارد، يکي نمايندگان مجلس و ديگري دستگاههاي بخشي در درون دولت. مخالفت دستگاههاي بخشي به دليل توزيع اعتبارات زيرمجموعهها و نمايندگان مجلس نيز براي تخصيص بودجه در حوزه هاي انتخابيه است.اين مخالفت براي تمام روساي سازمان برنامه و بودجه وجود داشته اما تفاوت مسعود ميرکاظمي با ديگران در اين است که کارمندان دولت نيز به دليل موضوع حقوق ها به اين دو گروه اضافه شدند. نتيجه اين شد که سازمان برنامه و بودجه در دوره مسعود ميرکاظمي به واسطه انقباضي که در بخش هاي بودجه اي داشته شاهد کاهش بيشتر نرخ محبوبيت خود بوده
است.

از سوي ديگر يک گروه که به صورت سنتي هميشه با سازمان برنامه و بودجه مشکل داشتند الان با ميرکاظمي نيز مخالف هستند، گروه دوم برخي جريانهاي سياسي هستند که نسبت به همکاران ميرکاظمي معترض هستند، آنها معتقدند که ميرکاظمي در تيم خود از بانيان وضع موجود که مقصود مديران دولت گذشته هستند استفاده مي کند. اين گروه نيز خواهان کنار گذاشتن ميرکاظمي هستند.

گروه سوم افرادي هستند که به شرايط جسمي ميرکاظمي اشاره دارند، ظاهرا رئيس سازمان برنامه دچار يک نوع بيماري نقص ايمني است که موجب شده با حادشدن دوره بيماري شايعه استعفا قوت بگيرد. حال بايد منتظر شد و ديد مير کاظمي تا چه مدت در سايه اخبار ضد و نقيض در مسند رياست سازمان برنامه و بودجه باقي مي ماند؟

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه