دستگیری هاینریش سیزدهم؛

کودتای هیتلری ها در آلمان شکست خورد

آرمان امروز|پورحسين: صبح روز چهارشنبه خبري عجيب رسانه ها را تسخير کرد؛ شکست کودتا در آلمان. کودتايي که توسط راديکال هاي يک جريان راست گرا در اين کشور برنامه ريزي شده بود و قرار بود با حمله به پارلمان آلمان آغاز شود.

در همين خصوص گروهي 25 نفره متشکل از عناصر راديکال راستگرا و نظاميان سابق با تشکيل سازماني قصد کودتا در برلين و سرنگوني دولت را داشتند اما چند هزار نيروي پليس آلمان به صورت همزمان در چندين ايالت يک عمليات عليه اين گروه مخفي آغاز کردند که تا شب گذشته منجر به دستگيري بالغ بر 50 نفر شده است.

افراد دستگير شده در نخستين اعترافات خود عنوان کرده اند که با گروهي که با جنبش «شهروندان رايش» شناخته مي شود، در ارتباط هستند. جنبش «شهروندان رايش»  تحت رهبري فردي 71 ساله با نام شاهزاده هاينريش سيزدهم، يک جنبش افراطي است که آلمان مدرن را بهرسميتنمي شناسد و معتقداست آلمان بايد به مرزهاي خود پيش از جنگ جهاني دوم بازگردد.

هاينريش سيزدهم شاهزاده رويس و يک نجيب زاده آلماني و از اعضاي خاندان «رويس» است. پليس آلمان صبح چهارشنبه با يورش به 130 محل برنامه ريزان اين کودتا را دستگير و عمليات آن ها را خنثي کردند. در قسمت ديگري از اعتراف افراد دستگير شده در آلمان آمده است، برخي از نيروهاي امنيتي با آن ها اعلام همبستگي کرده و آماده آغاز کودتا با کمک نيروهاي امنيتي و ارتش بوده اند.

اين گروه قصد داشتند يک دولت نظامي موقت تشکيل داده و با مذاکره با آمريکا و روسيه، يک نظم جديد در کشور آلمان پديد آورند. ارتشي هاي دستگير شده اعلام کرده اند که يک گروه کوچک مسلحانه تشکيل داده و آماده حمله به پارلمان بودند. در ميان دستگير شدگان شهرونداني از اتريش، ايتاليا و روسيه حضور دارند اما غالب دستگيرشدگان تبعه آلمان هستند.  شهروند روس دستگير شده به ميانجيگري ميان رهبران اين گروه و نمايندگان دولت روسيه متهم شده، با اين حال هنوز سندي مبني بر حمايت مقامات دولت مسکو از اقدامات اين زن روس تبار در دسترس نيست. در همين حال وزارت دفاع آلمان به بازداشت يک سرباز آلماني در ارتباط با تلاش براي براندازي در اين کشور واکنش نشان داد و عنوان کرد که هيچ افراطيگري در ارتش را تحمل نميکنيم و با تمامي افراد دخيل در کودتا برخورد خواهيم کرد.  علي بيگدلي، تحليلگر ارشد مسائل بين الملل در خصوص ابعاد مختلف اين کودتا در گفت و گوي اختصاصي با «آرمان امروز» مي گويد: در آلمان طيف گسترده اي همچنان تفکرات راديکال دارند به گونه اي که همچنان انديشه ضديهوديت در ميان آن ها رايج است و قصد دارند آلمان را به دوران اوج خود در زمان رايش سوم برگردانند.  وي افزود: اين گروه هاي راديکال آلماني تفکرات رايش سوم را ترويج مي کنند و باورهاي آن دوران در ميان اين طيف از جامعه آلمان زنده است. چند روز پيش نيز حرکات ضد يهودي در آلمان انجام شد که منجر به شکايت آمريکا و اسرائيل نسبت به دولت آلمان شد.  بيگدلي خاطرنشان کرد: بايد توجه داشت که اين کودتا از منظرهاي مختلف قابل بررسي است و مي تواند دلايل مختلفي داشته باشد. از زماني که شولتس در آلمان روي کار آمد، نارضايتي نسبت به دولت افزايش پيدا کرده است و همين امر مي تواند شعله مخالفت ها با دولت آلمان را شعله ور تر کرده باشد زيرا آلمان در ميان قدرت هايي نظير روسيه، آمريکا و اتحاديه اروپا سرگردان است و هنوز نتوانسته يک استراتژي روشن و مستقل داشته باشد.  اين تحليلگر ارشد مسائل بين الملل ادامه داد: در آلمان اين باور در حال ترويج است که پس از آنگلا مرکل، آلمان تحت نفوذ فرانسه قرار گرفته و عملا مسئولين فرانسوي در آلمان تصميم گيري مي کنند و همين نيز براي راديکال هاي آلماني غيرقابل پذيرش است. آلماني ها سبقه اي ضدفرانسوي دارند و اين امري تاريخي است. امري تاريخي که ريشه هاي آن به جامعه امروزي آلمان نيز سرايت کرده است. گروه هاي راديکال آلماني به علت اين که طرفداران زيادي نداشتند، نتوانستند موفق شوند و طرح آن ها براي کودتا شکست خورد. وي افزود: اين کودتا يک پيام بسيار خطرناک براي اروپاست که هنوز در گير و دار افراط گرايي و حرکت هاي راديکال است. اين حرکت موضع آلمان را در اروپا سست خواهد کرد. کابينه شولتش مشخصا پس ازاين کودتا متزلزل خواهد شد. بايد توجه داشت که راديکال هاي آلماني گروه هاي مخفي گسترده اي دارند که دولت به آساني نمي تواند با ان ها مقابله کند و همين گروه ها مشخصا در آينده کار را براي دولت شولتس سخت تر خواهند کرد.

بيگدلي با اشاره به اين که راديکال هاي آلماني در ارتش نفوذ کرده اند، گفت: گروه هاي راديکال در آلمان مشخصا نفوذ و طرفداران زيادي دارند اما وضعيت در جهان تغيير کرده است و ديگر مردم از اين حرکت هاي راديکال به صورت جدي حمايت نمي کنند و همين امر نيز سبب شده است تا کودتا در آلمان خنثي شود و آن ها موفق به حمله به پارلمان آلمان نشوند. از سوي ديگربايد توجه داشت که نظم بين المللي ديگر اجازه نميدهد تا گروه هاي تندرو بر کشورها حاکم شوند. فرضا اگر اين گروه موفق مي شد بر آلمان حاکم شود، قطعا فرانسه وارد عمل مي شد و شايد حتي براي خنثي کردن آن ها يک عمليات نظامي نيز انجام مي داد. گروه هاي راديکال قصد دارند تا آلمان را بار ديگر ابرقدرت جهان کنند اما مشخصا به اين شکل هيچ گاه موفق نخواهند بود. به نظر مي رسد که دستگيري يک تبعه روسي در ميانه مقابله با اين کودتا ابعاد بين المللي اين کودتا را نيز فعال کند و بار ديگر روابط آلمان و روسيه را در بدترين حالت ممکن قرار دهد. دو کشوري که حداقل چندين مرتبه در گذشته دست به يقه شده اند و آمادگي اين را دارند تا بار ديگر نزاعي را آغاز کنند.

از سوي ديگر کودتا در آلمان  سبب خواهد شد تا آن چه گمانه زني در خصوص فعال شدن راديکال ها در اروپا بوده، بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. راديکال هايي که حتي بعضا در ميان گروه هاي راست و چپ پنهان شده و هر از گاهي در ايتاليا، مجارستان، اتريش و همين آلمان خودنمايي کرده و گردهمايي هايي را شکل مي دهند. گردهمايي هايي که نشان مي دهد تا چه ميزان تفکرات افراطي در اروپا هنوز زنده است.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه