«آرمان امروز» گزارش می دهد؛

باکو را به آغوش میهن برگردانید

آرمان امروز- سرويس ديپلماسي: نمايندگان پارلمان باکو در نامهاي به نمايندگان کنست ادعايي را عليه روابط تهران-باکو و نقش ايران در منطقه مطرح کردند. اين نمايندگان در نامه اي به 30 نماينده کنست  که اخيرا نيز به دنبال افتتاح سفارت باکو در اسراييل، نامهاي به پارلمان باکو نوشته بودند، با اشاره به جنگ 44 روزه با ارمنستان گفتند متاسفانه، هر کسي از پيروزي آذربايجان در اين جنگ که اثبات کننده ظرفيت سياسي، نظامي و اقتصادي آن در منطقه و تحکيم کننده  جايگاه بينالمللي آن است، خشنود نيست.

نمايندگان پارلمان باکو در ادامه با اشاره به ايران مدعي شدند، لفاظيهاي تند فعلي ايران و تاکتيکهاي نظامي آن در مرز ايران-آذربايجان به وضوح نشانگر آن است و اهداف ايران را آشکار مي سازد. ما  هيچگاه از هيچ تهديدي عليه جمهوري آذربايجان نهراسيدهايم و کشور ما قادر است پاسخي درخور بدهد.

اين ادعا از سوي مقامات آذربايجان در حالي مطرح ميشود که مقامات ايران در مناقشه ارمنستان و جمهوري آذربايجان و جنگ اخير قرهباغ بر اصل احترام به استقلال و تماميت ارضي طرفين و حلوفصل ديپلماتيک اين مسئله تاکيد داشتند.

در همين راستا، ناصر کنعاني، سخنگوي وزارت امور خارجه ايران در آبان ماه در واکنش به اظهارات مشابهي که از سوي رييس جمهور جمهوري آذربايجان مطرح شده بود، گفت: سياست اصولي ما بر پايه حسن همجواري و گسترش روابط با همه همسايگان استوار بوده و تقويت روابط با هر يک از همسايگان به منزله روابط عليه همسايه ديگر نيست.

سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به سياست اصولي جمهوري اسلامي ايران در قبال مناقشه طولاني دو همسايه شمالي در منطقه قره باغ خاطر نشان کرد: جمهوري اسلامي ايران همواره بر حفظ تماميت ارضي و حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين جمهوريهاي ارمنستان و آذربايجان، با رعايت حق و در چارچوب حقوق بين الملل تاکيد کرده و از اينرو اشغال سرزمينهاي آذربايجان را محکوم و از آزادسازي آن در بالاترين سطوح حمايت کرده است.

سخنگوي وزارت امور خارجه رزمايش اخير در مرزهاي ارمنستان و آذربايجان را اقدامي معمول و برنامه ريزي شده دانست که از مجاري رسمي نيز قبل از برگزاري به اطلاع همسايگان ذيربط رسيده است.مسير حل مشکلات قفقاز نه مراجعه به نيروهاي فرامنطقه اي، بلکه از پايتخت کشورهاي منطقه ميگذرد و جمهوري اسلامي ايران مجددا آمادگي خود را براي کمک به حل و فصل مسائل باقيمانده ميان دو همسايه شمالي، در قالب هاي دو جانبه، سه جانبه و ابتکار منطقه اي شش جانبه در تهران اعلام ميکند.

ميرقاسم مومني کارشناس مسائل سياست خارجي، در اين خصوص گفت: با توجه به جنگ 40 روزهاي که در سال 2020 بين ارمنستان و آذربايجان اتفاق افتاد، متعاقب آن بخشهايي از مناطق اشغال شد. آذربايجانيها با حمايت دولت ترکيه بيشتر به دنبال ايجاد دالاني جهت ارتباطات زميني و ترانزيتي بودند، يعني هدف جنگهاي 2013 همين بود که بيايند با فشار به دولت ارمنستان امتيازاتي در خصوص دالان رنگزور بگيرند.

وي افزود: مسئله زنگزور يک مسئله استراتژيک است چراکه آذربايجان کشوري است که از دو منطقه جدا از هم شامل جمهوري نخجوان و جمهوري آذربايجان تشکيل شده است. در واقع آذربايجانيها هميشه اين نقصان و ضعف را داشتند که در ارتباط با منطقه نخجوان نميتوانستند به طور کامل کاري انجام دهند، چون نخجوان با ترکيه در يک راستا قرار دارد.

مومني گفت: با توجه به اينکه آذربايجان صادرکننده انرژي نفت و گاز است، براي صادرات خارج از منطقه خود، نيازمند يک راه و يک مسير ترانزيت زميني است. بهترين، نزديکترين و همچنين مناسبترين مسير همان مسير آذربايجان، دالان زنگزور در خاک ارمنستان، نخجوان، ترکيه و بنادر درياي سياه و مديترانه است.

وي تصريح کرد: به همين جهت تفاهم نامه 2020 که با حضور نخست وزير ارمنستان و رئيسجمهور آذربايجان و همچنين رئيس جمهور روسيه در مسکو انجام شد، براي رسيدن به توافق در آتشبس و ايجاد دالان زنگزور بود. نبايد فراموش کرد که ارمنستان و آذربايجان دو منطقه هستند که جزيي از خاک ايران و تمدن کشور ما بودند اما امروز مستقل شدند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه