«آرمان امروز» در گفت‌وگو با غلامعلی رجایی بررسی می‌کند:

سخن نسنجیده لاریجانی منافع ملی را تهدید می‌کند

آرمان امروز، گروه سياسي: کلاف سردرگم برجام دولت به دولت در حال حرکت است ولي آنچه مشخص است دولتها نميتوانند در اين مورد به صورت اختصاصي تصميم بگيرند. در اين بين بايد به اسناد بالادستي و البته نظرات مقامهاي بلندپايه در مورد چنين توافقنامههايي اشاره کنيم. برخي از مخالفان دولت گذشته که اتفاقا در اردوگاه اصولگريان حضور دارند همواره برجام را بهعنوان يک سند موفق آميز در دستگاه ديپلماسي ايران ميدانند و اين موضوع را به دولت يا جناح خاصي مربوط نميدانند و آن را نتيجه رايزنيهاي مجموعه کل نظام ميدانند ولي در برابر برخي چهرهها مانند «جواد لاريجاني»، اين توافقنامه را سند فضاحت جبهه اصلاحات قلمداد ميکنند. با اين حال مشاهد ميکنيم که حتي رئيس جمهور و ديگر اعضاي کابينهاش که ريشه در اصولگرايان دارند و خود را دولت انقلابي معرفي ميکنند بهدنبال روزنههايي براي احياي برجام هستند.

جسد برجام بايد دفن ميشد

«محمدجواد لاريجاني»، تحليگر مسائل سياسي، در باره آينده برجام گفت: جسد برجام متاسفانه دفن نشده و بو ميدهد! و اگر دفنش ميکردند بو نميداد! وي ادامه داد: برجام يک کجراه است و ما نبايد به اين کجراه دل ببنديم و نبايد به آن دلبستگي صورت گيرد. ما امروز بهاي برجام را پرداختيم و بايد تلاش کنيم که کالاي آن را دريافت کنيم و کالاي برجام هم براي ما اين است که تحريم ها بايد برداشته شود و طرف مقابل حتي بايد به خاطر تاخير در اجراي تعهداتش خسارت هم پرداخت کند، بنابراين استراتژي ما بايد اين موضوع باشد که الان وجود ندارد. البته بايد مذاکرات را ادامه دهيم ما مذاکرات را قطع نکرده ايم مذاکرات را طرف مقابل قطع کرده است و ما آماده مذاکره هستيم. وي افزود: برجام براي اين درست شد که توانمندي هستهاي ما را صفر کند که اين شدني نيست. بنابراين ما مذاکرات را ادامه ميدهيم اگرچه ظاهرش اين نيست!

لاريجاني در همين مورد و با اشاره به نقش اصلاحطلبان در احياي برجام ادامه داد: آنهايي که همين اخيراً هم شعار دادند و مي دهند که اگر ما بوديم برجام را چنين ميکرديم و چنان مي کرديم، اشتباه مي کنند و نمي دانم چگونه است که اين پروسه را نفهميده اند، پروسه يک پروسه شفاف است که چه ميخواهد و کجا ميخواهد برود و چرا چيزي از آن در نمي آيد و ابتر است. در انتخابات آينده کساني که از جناح اصلاحطلب مي خواهند وارد ميدان شوند احتمالاً مي خواهند بگويند که شما بهترين فرصت ها را از دست داديد و اگر ما بوديم برجام را فلان مي کرديم و بهمان مي کرديم! ولي برجام سند فضاحت جبهه اصلاحات است. استراتژي دولت فعلي استراتژي درستي است يعني ما بايد کارمان را بدون برجام ادامه دهيم. مصوبه مجلس هم بسيار درست است ما نبايد اجازه دهيم توانمندي هسته اي کشورمان صفر شود که به حمدالله هم نمي شود. توانمندي هستهاي ما بايد براي بخش هاي اساسي به کار گرفته شود، داروها و کارهاي پزشکي کارهاي بسيار خوبي است اينها کارهاي حاشيه صنعت هستهاي ما است و توانمندي هستهاي ما بايد صرف توليد انرژي و پروژه هاي پيشران شود. کشتي هاي بزرگ مادر درياها بايد با توانمندي هسته اي حرکت کنند و انرژي شان بايد هستهاي باشد. تکنولوژي هستهاي ده ها رشته بسيار مهم را با خود به پيش مي برد.

لاريجاني در شان يک ديپلمات صحبت کند

«غلامعلي رجايي»، تحليلگر مسائل سياسي در واکنش به اظهارت جواد لاريجاني در مورد برجام و حواشي آن، به خبرنگار «آرمان امروز» ميگويد: «متاسفانه در ابتدا بايد به اين موضوع اشاره کنيم که آقاي جواد لاريجاني، از اظهارات گذشته خود درس نگرفته است و همواره با همان ادبيات و تفکري که دارد در مورد جناح رقيب خودشان ميکنند که نميتواند چهره خوبي از او برجاي بگذارد. زماني که لاريجاني بهعنوان يک ديپلمات فعاليت ميکرد است به مقامات غربي گفته بود، منافع غربيها در اين است که جناح اصولگرا بر روي کار بيايد. بهنظر ايشان همچنان از اين ادبيات در صحبت با اصلاحطلبان و جناح رقيب صحبت ميکند. از کسي که بهعنوان ديپلمات فعاليت ميکرد و مسئوليتهايي هم در حوزههاي مختلف بر عهده داشت، انتظار نميرود که با چنين رويکردي صحبت کند. در ادامه اظهارات ايشان در مورد برجام، اين سوال مطرح ميشود که مگر رهبري برجام و روند امضاي آن را تاييد نکرده بودند؟ توجه داشته باشيد که رهبري در طول زماني که برجام بين مقامات ايراني و غربي بررسي ميشد به همه موضوعات اشراف داشتند. بنابراين گفته لاريجاني پيش از هرچيز نشان ميدهد اطلاعاتش از مسائل روز کشور محدود است.»

اين تحليلگر مسائل سياسي در همين مورد ادامه ميدهد: «در اين بين بايد از زاويه ديگري هم به موضوع نگاه کنيم و آن هم تلاش دولت سيزدهم براي احياي برجام است. دولت سيزدهم باتوجه به اينکه خود را انقلابي معرفي ميکند و البته از چهرههاي تندرو هم در کابينه خود استفاده کرده است از زماني که روي کار آمده است تلاش ميکند تا راهي براي احياي برجام  پيدا کنند. اين در شرايطي است که با بيميلي طرفهاي غربي در قبال احياي برجام روبهرو شدهايم ميبينيم که دولت سيزدهم همچنان در تلاش است. اگر برجام مجموعه فعاليت اصلاحطلبان است و به نظر جواد لاريجاني برجام سند فضاحت جبهه اصلاحات محسوب ميشود چرا حالا دولتي که مورد حمايت آنها است در تلاش براي احياي آن است؟»

رجايي با تذکري خطاب به اين ديپلمات پيشين ايراني اضافه ميکند: «به جواد لاريجاني پيشنهاد ميکنم تا تلاش نکند در هر وضعيتي خود را در رسانهها مطرح کند. اظهاراتي که در مورد برجام از او منتشر شده است ميتواند در تضاد منافع ملي توصيف کرد که دستگاههاي بالادستي بايد با او برخورد کنند. به کار بردن ادبيات نسنجيده و توصيف برجام با کلماتي که در شان يک ديپلمات نيست ميتواند منافع ملي را تهديد کند و ابعاد گستردهاي در فضاي بينالملل داشته باشد.»

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه