«آرمان امروز» بررسی کرد؛

دیپلماسی ایران زیر تیغ شعارهای تندروها

آرمان امروز- سرويس ديپلماسي: ديپلماسي عمومي داراي فرصت ها و تهديدهاي بسيار مهمي است که هر کشوري مي تواند از آن به بهترين نحوه استفاده کند. در اين عرصه ايالات متحده آمريکا به عنوان يک کشور قدرتمند و توسعه يافته از ديپلماسي عمومي همراه با قدرت سخت در سياست خارجي و تلفيفي از هر دو استفاده مي کند.

آن ها با  استفاده از قدرت و امپراطوري رسانه هاي جمعي، اعطاي بورسيه تحصيلي به دانشجويان و خبرنگاران اهداف و منافع ملي خود را در سطح بين المللي دنبال مي کنند  و بودجه هاي هنگفتي را در اين راستا اختصاص داده اند.

ايران نيز مي تواند  با استفاده از ديپلماسي عمومي نيز اهداف منطقه اي و بين المللي خود را گسترش و توسعه دهد کشورهاي فارسي زبان و مسلمان منطقه خاورميانه، آمريکاي لاتين، آفريقا  و حتي اروپا نيز مي توانند در حوزه نفوذ ايران قرار گيرند. ايجاد و راه اندازي دفتر اختصاصي در وزارت امور خارجه کشور و گسترش رسانه هاي گروهي به زبان هاي متعدد و بورس تحصيلي به دانشجويان کشورها مي تواند نمونه هاي از اين فرصت ها باشد.

در هزاره سوم و در عصر فناوري اطلاعات و دهکده ارتباطي جهان هر روز از قدرت سخت کاسته شده و اهميت نرم و ديپلماسي عمومي صد چندان شده است. اولين بار ديپلماسي عمومي توسط ادموند گوليون ديپلمات برجسته آمريکا در وزارت امورخارجه وبا ايجاد يک دفتر راه اندازي و ايجاد شده است.

هر چند در اين برهه زماني ابزاري نظير ديپلماسي سلامت، ديپلماسي گردشگري و نظاير اين نيز در دستور کار کشورها قرار گرفته اند اما به نظر مي رسد برخي با رفتارهاي احساسي و بعضا غرض ورزانه به دنبال اين هستند تا فضاي ديپلماتيک را خدشه دار کرده و کشور را به تنگنايي دوچندان سوق دهند.

علي بيگدلي، تحليلگر ارشد مسائل سياست خارجي در اين خصوص مي گويد: در روزهاي گذشته شنيده شده که برخي نمايندگان مجلس نظراتي مي دهند که در وهله اول غيرمنطقي و در کمال ناآگاهي نسبت به موضوعات ديپلماسي مطرح شده و هيچ جايگاهي در علم سياست ندارند و صرفا براي کشور هزينه هاي بيشتر مي تراشد.

وي افزود: اين قبيل نظرات و نطق ها در عرصه سياسي مشخصا هزينه هاي زيادي دارد و اساسا در شرايطي که کشور به آرامش نياز دارد، تنش هاي بيشتري ايجاد مي کند.

بيگدلي ادامه داد: برخي شهارها در حوزه سياست خارجي صرفا تنش آفرين است و به آتش جنگ دامن مي زند. جنگي که مشخصا در اين مقطع زماني هيچکس تحمل آن را ندارد و جهان از اين مقوله در حال فرار است.

اين تحليلگر ارشد مسائل سياست خارجي تصريح کرد: تهديد کردن به اقداماتي غيرعقلاني نشان دهنده اين است که ما در حوزه ديپلماسي ابتکارعملي نداشته و دستمان خالي است در حالي که ايران نيز مي تواند يک ديپلماسي قدرتمند داشته باشد و مشخصا در اين مقطع زماني به مصلحت نيست که با اظهارات نسنجيده ديپلماسي کشور را زير فشار بيشتر قرار دهيم.

بيگدلي خاطرنشان کرد: ديپلماسي تهديد امروز سبب مي شود تا فشارها بر ما بيشتر شود و بايد گفت و گو و رايزني را جايگزين اين ادبيات کرده و مسير ديگري را در پيش گيريم. نبايد کاري کنيم که سونامي فشار غرب عليه ايران شکل گيرد و خودمان کار را براي خودمان سخت تر کنيم.

اين استاد دانشگاه يادآور شد: بايد تئوري هاي عرصه روابط بين الملل مدنظر ما باشد و اگر اظهارنظري هم مي شود براساس اصول و منطق در ر وابط بين الملل و اين تئوري ها باشد و نبايد خارج از چارچوب اظهارنظر شود تا ديگران فکر کنند که در موضع ضعف قرارگرفته ايم.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه