جزئیات درخواست اصلاح طلبان برای «دیدار با رهبری»

آرمان امروز: «محمد اشرفی اصفهانی»، فعالی سیاسی اصلاحطلب درباره نتیجه دیدار اصلاحطلبان با شمخانی گفت: بنا بود اگر آقایان قبول کنند افرادی انتخاب شوند تا خدمت رهبری برسند و با ایشان هم ملاقات کنند تا مسائل روشنترخدمت ایشان گفته شود اما تا امروز خبری از این درخواست نشد و جلسات گفتوگو هم ادامه پیدا نکرد. دو جلسه از شورای عالی امنیت ملی از ما دعوت کردند و دو هفته متوالی با آقای شمخانی صحبت کردیم.

این چهره اصلاحطلب در همین مورد ادامه داد: آنها نظرات ما را خواستند و ما هم آنچه درباره حوادثی که اتفاق افتاده به نظرمان رسید، گفتیم و درباره چرایی این اتفاقات صحبتهای خود را انجام دادیم و برای حل آن راهحلهایی هم ارائه کردیم.

بنا بود اگر آقایان قبول کنند افرادی انتخاب شوند تا خدمت رهبری برسند و با ایشان هم ملاقات کنند تا مسائل روشنترخدمت ایشان گفته شود اما تا به امروز خبری از این درخواست آقایان و ملاقاتی که قرار بود همه اعضایی که دعوت شدند تا انتخاب شوند، نشد و جلسات گفتوگو هم ادامه پیدا نکرد. ریشه مسائل مطرح شده بیشتر مربوط به مسائل و بحرانهای اقتصادی کشور بود که در حال رسیدن به نقطه بحران هستیم.

یعنی واقعا مردم در این فشار اقتصادی جان به لب شدهاند و همه این موارد را میگویند. بنده چندین بار که با آیتالله جوادی آملی صحبت کردم ایشان هم این مسائل را گفتند. این دیدار برای دو تا سه هفته قبل بود اما اگر قرار بر تشکیل جلسه بود به ما صددرصد اطلاع میدادند تا در جلسهای قرعهکشی کنیم و افرادی انتخاب شوند و به دیدار رهبری بروند.

این درخواست به صورت شفاهی توسط جمعی به آقای شمخانی ارائه و بعدها ثبت شد اما از جلسات بعدی خبری نشد. این درخواست از طرف آقای شمخانی پذیرفته شد تا این دیدار انجام شود که در آن دیدار راهحلها برای حل مسائل پیدا شود تا مشکلات برطرف شود و بعد از آن اعتراضات به مسیر بدتری کشیده نشود.

به هرحال وضعیت امروز ساکت است اما نباید بار دیگر این اتفاقات رخ دهد. باید تمام این دردها به شکل روشن و واضح خدمت رهبری گفته شود تا رهبر انقلاب درد مردم را بدانند.

البته رهبری از اخبار و اطلاعات با خبر هستند اما در هر صورت عقلا و علما باید بنشینند راهحل اساسی برای حل مشکلات پیدا کنند.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه