پیام از اوین به واشنگتن

 

آرمان امروز: سیامک نمازی، زندانی دوتابعیتی ایرانی آمریکایی طی مصاحبه با سیانان از زندان اوین، جایی که از سال ۲۰۱۵ به دلیل «ارتباط با آمریکا در بازداشت به سر میبرد، از جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا درخواست کرد که سیاسی بازی را کنار بگذارد و «به این کابوس» برای او و دو فرد دو تابعیتی دیگر پایان دهد.

سیامک نمازی طی مصاحبه با سیانان از زندان اوین، جایی که از سال ۲۰۱۵ به دلیل «ارتباط با یک کشور متخاصم» (ایالات متحده آمریکا) در بازداشت به سر میبرد، از جو بایدن، رئیسجمهور آمریکا درخواست کرد که سیاسی بازی را کنار بگذارد و «به این کابوس» برای او و دو فرد دو تابعیتی دیگر پایان دهد. در ادامه این مطلب آمده است: در کنار نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی به ترتیب از سال ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ در بازداشت هستند. چه مصاحبه سیانان با نمازی، طراحی ایالات متحده باشد، چه با واسطههایی مانند عمان یا قطر، اما موفق شد فشار را بر بایدن افزایش دهد. بایدن روز سه شنبه با سلطان هیثم بن طارق السعید عمان درباره پرونده آنها صحبت کرد. مصاحبه نمازی شیوا، احساسی و انکارناپذیر بود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه