«آرمان امروز» بررسی می‌کند

جنجال جهیزیه در بهارستان

آرمان امروز: درحاليکه ستاد اجرايي فرمان امام و بنياد مستضعفان به عنوان دو نهادي که مسئوليت رسيدگي به وضعيت اقشار کم توان و درآمد  جامعه را برعهده دارند، مارتن عجيبي را در پخش اخبار مرتبط به تهيه جهيزيه گذاشتهاند. در اين شرايط يکي از نمايندگان مجلس در سخناني آتشين عملکرد آنها و موضع دولت در اين زمينه را به نقد کشيد. علي عليزاده، نماينده مراغه در جلسه ديروز مجلس از اختصاص بودجه به «ستاد اجرايي و بنياد مستضعفان» براي تهيه «جهيزيه» انتقاد کرد. وي در سخناني گفت: «مگر دولت چلاق است که به ستاد اجرايي و بنياد مستضعفان پول بدهيم تا جهيزيه تهيه کند؟ چرا بايد به اين تاريکخانههاي اقتصادي که به کسي گزارش مالي نميدهند، از بودجه بيتالمال بدهيم که به فقرا و نيازمندان رسيدگي شود؟»

سهم جهيزيهاي هر دو نهاد

اين سخنان در حالي مطرح ميشود که ستاد اجرايي فرمان امام توسط بنياد احسان و بنياد علوي به نمايندگي از بنياد مستضعفان هر چند ماه يکبار در تبليغاتي گسترده خبر از توزيع چند ده هزار محمولهاي جهيزيه را مي دهند. به عنوان مثال در تير ماه سالجاري ستاد اجرايي فرمان امام خبر از توزيع 4000 جهيزيه بين زوجهاي نيازمند خبر داد و دو ماه بعد  بنياد مستضعفان از تخصيص 100 ميليارد توماني بنياد مستضعفان براي تهيه 17 هزار جهيزيه و توزيع آن بين زوج هاي اقشار کم درآمد خبر داد. سيد پرويز فتاح در مراسم آغاز اهداي 17هزار سري جهيزيه به مددجويان کميته امداد با مشارکت بنياد مستضعفان اظهار کرد: بنياد مستضعفان 25درصد هزينه اين 17هزار جهيزيه را با تخصيص 100ميليارد تومان تقبل کرده و سهچهارم آن با کمکهاي مردمي توسط کميته امداد تامين شده و اين يعني اين کار بزرگ را مردم انجام دادند. او با بيان اينکه افتخار ميکنيم در بنياد مستضعفان در خدمت مددجويان و محرومان هستيم گفت: براي سومين سال متوالي ما توفيق حضور و مشارکت داشتيم و اميدواريم اين کار تکرار شود و پشت نوبتيهاي مددجويان به صفر برسد. رئيس بنياد مستضعفان گفت: ما آمادگي داريم اين مشارکتمان را در کل سال انجام دهيم تا مددجويان ماهها در صف نمانند و بر همين اساس بنياد مستضعفان با تمام ظرفيت پاي کار است.

فتاح با تاکيد بر اينکه ما در اين 3 سال 300ميليارد تومان براي جهيزيه کمک کرديم و هزينه بسيار بيشتري براي خانهدار شدن مددجويان کردهايم، گفت: همکاري ما با بهزيستي و کميته امداد تنها در حوزه جهيزيه نيست و ما با همکاري کميته امداد و بهزيستى در حال احداث 28هزار واحد مسکوني براي مددجويان امداد و بهزيستي هستيم. 14هزار واحد بهزيستي تکميل شده و ما آمادهايم پس از اتمام اين واحدها، پروژههاي جديدي تعريف کنيم. رئيس بنياد مستضعفان ادامه داد: علاوه بر اين اقدامات در 3 ماه اخير نيز يک ميليون بسته لبني را براي نخستينبار ميان محرومان توزيع کرديم که 600ميليارد تومان براي تامين اين بستهها هزينه شد. اين روال با قدرت ادامه دارد و تمام سود بنياد مستضعفان، براي رفع محروميت، هزينه مستضعفين ميشود. او گفت: همچنين طبق برنامهريزيها امسال 1000ميليارد تومان تسهيلات قرضالحسنه براي اشتغال در کل کشور پرداخت ميکنيم، چراکه معتقديم کمک به اشتغال، مکمل بسياري از اقدامات حمايتي است.

علي عسگري معاون اجتماعي ستاد اجرايي فرمان امام نيز در همين زمينه گفت: امسال2000 جهيزيه را از طريق کميته امداد بين نوعروسان مددجوي اين کميته توزيع کرديم، از امروز 2000 سري جهيزيه ديگر را تا قبل از ماه محرم از طريق گروههاي جهادي همکار بنياد احسان به زوجهاي نيازمند در سراسر کشور اهدا ميکنيم.

با اين حال چندي است که انتشار اخباري تاييد نشده، حکايت از آن دارد که اين دو نهاد بزرگ  اقتصادي کشور، با پولي که از دولت مي گيرند اقدام به تهيه جهزيه مي کنند.

 اين سخنان تا جايي بالا گرفت که همانگونه که گفته شد، ديروز نماينده مراغه را نيز وادار به واکنش کرد. واکنشي که ميتواند مهر تاييدي بر اخبار تاييد نشده در اين زمينه باشد. اخباري که باعث مي شود تا همچنان سوالي در اين زمينه بي پاسخ بماند. اينکه چرا بايد دو نهادي که هر کدام معادل يک تا دو درصد سرمايه کشور در سال درآمد دارند و اتفاقا وظيفه اصلي آنها نيز کمک به توانمند سازي محرومان است، براي تهيه جهيزيه از خزانه دولت برداشت کنند و با آن پز بدهند؟

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه