کمالوندی: موارد اختلافی با آژانس برطرف شد

آرمان امروز: سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: در مورد سه مکان ادعایی مطرح شده توافق انجام شده و قرار است اگر سوالات بیشتری هم وجود دارد، پاسخ دهیم و با هم صحبت کنیم تا مشخص شود به چه شکل میتوان این موضوعات را پیگیری کرد.

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی در پاسخ به این سوال که با توجه نشست شورای حکام در هفته گذشته و بیانیه تروییکای اروپایی در مورد حل و فصل مسائل پادمانی و اجرای توافقات ایران و آژانس از زمان سفر آقای گروسی به تهران چه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: فعلا که ارتباطمان برقرار است و قرار شد بازرسها بیایند و رفت و آمد صورت بگیرد. زمینههای همکاری بیشتر ایجاد شده و هرچقدر جلو برویم، اگر اقداماتی صورت بگیرد، اعلام میکنیم. در مورد سه مکان ادعایی مطرح شده توافق انجام شده و قرار است اگر سوالات بیشتری هم وجود دارد، پاسخ دهیم و با هم صحبت کنیم تا مشخص شود به چه شکل میتوان این موضوعات را پیگیری کرد. مسئله پادمانی و سه مکان ادعایی باید در هر دو بعد سیاسی و فنی حل شود.

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه