رشد 3برابری قیمت مسکن در 7 سال

آرمان: آن طور که مرکز آمار ایران گزارش داده در فاصله سال‌های 84 تا 91 قیمت هر متر خانه کلنگی حدود 2 برابر، قیمت اجاره‌بهای مسکن 5/3 برابر و قیمت هر متر مربع زیربنای مسکونی 3برابر افزایش یافته است. در همین دوره تعداد پروانه‌های احداث ساختمان کاهش یافته است. در حالی که اخبار بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم حاکی از ریزش اندک قیمت‌ها در بازار مسکن است و رئیس اتحادیه املاک هم این خبر را تایید کرده است اما بنا بر گزارشی که مرکز آمار ایران اعلام کرده در فاصله سال‌های 84 تا 91 همواره قیمت خانه روند صعودی داشته است؛ به جز در سال 88 که قیمت زمین و خانه‌های مسکونی کاهش بی‌تکراری را تجربه کردند. براساس این گزارش که تسنیم منتشر کرده، متوسط قیمت اجاره مسکن به اضافه 3 درصد ودیعه در هر 100 مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران از 162 هزار تومان در بهار سال 1380 به 275 هزار تومان در سال 1384 می‌رسد. این رقم در سال 1388 به 711 هزار تومان، در بهار سال 1390 به یک میلیون و 67 هزار تومان و در بهار سال 1391 به یک میلیون و 350 هزار تومان رسیده است. متوسط قیمت اجاره مسکن در نقاط شهری کشور در تابستان سال 1391 برابر با یک میلیون و 502 هزار تومان و در پاییز همین سال به یک میلیون و 590 هزار تومان رسید. بر اساس این گزارش متوسط قیمت زیربنای مسکونی در شهر تهران در بهار سال 1384 در هر مترمربع 587 هزار تومان بود که در نیمه اول سال 1391 به عدد 3 میلیون تومان رسید. البته روند تغییرات قیمتی در این بخش از 724 هزار تومان در بهار سال 1385 به یک میلیون و 699 هزار تومان در پایان سال 1386 می‌رسد. این قیمت در بهار 1388 با افت محسوسی به یک میلیون و 503 هزار تومان کاهش پیدا کرده و پس از آن رشد قیمت‌ها آغاز می‌‌شود تا این‌که قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در پاییز 1390 به 2 میلیون و 148 هزار تومان رسید و با جهش قابل توجهی در تابستان 1391 به 2 میلیون و 758 هزار تومان و در پاییز همین سال به 3 میلیون و 282 هزار تومان می‌رسد.

14 برابر شدن قیمت خانه کلنگی تهران

همچنین گزارش مرکز آمار حاکی از رشد حدود 2برابری قیمت زمین کلنگی در دوره زمانی طی سال‌های 1384 تا 1391 است که این میزان در استان تهران بیشتر هم بوده است. طبق این گزارش، متوسط قیمت یک مترمربع زمین و ساختمان کلنگی در پایتخت در بهار سال 1380برابر با 280 هزار و در سال 1384 حدود 627 هزار تومان بوده است. در سال 1388 متوسط قیمت یک مترمربع زمین و ساختمان کلنگی در بهار برابر یک میلیون و 155 هزار تومان بوده است. به گزارش مرکز آمار ایران متوسط قیمت یک مترمربع زمین و ساختمان کلنگی در بهار سال 1391 برابر با 2میلیون و 530 هزار تومان، در تابستان 2 میلیون و 629 هزار تومان و در پاییز برابر با 3 میلیون و 943 هزار تومان بود. این آمارها نشان می‌دهد که قیمت خانه کلنگی در تهران طی سال‌های 1380 تا 1391 بیش از 14 برابر شده است. همچنین این گزارش بیانگر افزایش قابل ملاحظه قیمت در بخش‌های مختلف معاملات مسکن است، به طوری‌که نرخ اجاره واحدهای مسکونی مناطق شهری در 8 سال گذشته 5/3 برابر و قیمت زیربنای مسکونی 3 برابر افزایش یافته است. براین اساس متوسط قیمت اجاره و مسکن در نقاط شهری کشور از 149 هزار تومان در سال 1384 به 528 هزار تومان در نیمه اول سال گذشته رسید. این در حالی ‌است که سال 87 اوج افزایش قیمت زمین و خانه کلنگی در 8 سال گذشته بوده است. قیمت زمین و خانه کلنگی در سال 88 به یکباره سقوط کرده و از 610 ‌هزار تومان در سال 1387 به 180 هزار تومان در بهار سال 1388 کاهش پیدا کرد. بر اساس این گزارش متوسط قیمت زیربنای مسکونی در نقاط شهری در سال 1384 در هر مترمربع 306 هزار تومان بود که در نیمه اول سال گذشته به 980 هزار تومان رسید. البته روند تغییرات قیمتی در این بخش از سال 1385 از 414 هزار تومان به 692 هزار تومان در سال 1386 و 980 هزار تومان در نیمه اول سال گذشته رسیده است. از سوی دیگر نرخ اجاره در هر 100 مترمربع واحد مسکونی در 8 سال گذشته با افزایش چشمگیر 5 برابری روبه‌رو بوده است. بر این اساس نرخ اجاره در هر 100 مترمربع در سال 1384 حدود 149 هزار تومان بوده که این‌رقم در نیمه اول سال 1391 به 525 هزار تومان افزایش یافته ‌است. همچنین بر اساس آمار موجود در این گزارش در تمام این سال‌ها تعداد پروانه‌های صادر شده از تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده بیشتر بوده است. برای مثال تعداد پروانه‌های صادر شده احداث ساختمان در نقاط شهری کشور در سال 1384 برابر با 156 هزار و 669 پروانه ساخت و پیش‌بینی 334 هزار و 607 واحد مسکونی بوده است.

click here click here find an affair

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه