سهم فقرا از بودجه کل کشور۵/۱درصد است
ایجاد مدارس ویژه برای متاهلان
فحاشی در بیمارستان‌ها پذیرفتنی نیست
احضار پزشک کیارستمی
باز هم فصل گرما و تشنگی زاینده‌رود 
کـوتـــاهالـــو آرمــــان یک‌خط خبر
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه