نیاز به زمان دارم تا خودم را با من‌یونایتد وفق دهمخداحافظی محرم از دنیای فوتبال حکم تازه‌ای در کمیته فوتسال صادر نشده است
اهدای «ساختمان» در قبال ریاست بر یک فدراسیونبازنده دوئل‌ها با ایرانم، چون تیم کی‌روش بالانس خوبی داردکاپیتانروحیه پرسپولیس پتانسیل قهرمانی دارد 
کـوتـــاهملی‌پوشان در بهترین شرایط در جام‌جهانی حضور داشتند
منهای‌فوتبال
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه