همدردی ملت نبود، فقدان آیت‌ا... برای خانواده سخت‌تر می‌شدآیت‌ا... هاشمی برای همیشه امیرکبیر ماند
راه هاشمی یعنی اینکه مردم همه‌کاره‌اندنـگـــرهصندلی خالی آیت‌ا... 
او سانسورچی نبود
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه