شفافیت در روند دادگاه‌های مفاسد اقتصادی وجود داشته باشد
سخن نگوییم مگر به صداقت، گام برنداریم جز برای آبادانی
چرا تا این حد در زندگی و کسب و کار مردم دخالت می‌کنیم؟ 
فضاي مجازي
 مستهجن است!تخریب دولت در شرایط فعلی 
خنجر زدن از پشت استجایگاه آقای جهانگیری 


در دولت سفت و محکم است
«فریز در برابر فریز» 


باید متوازن باشد
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه