حذف ۲ شبکه صداوسيما از فرداترس سينماگران ايراني از فيلم ترسناک!پاسخ کارگردان دو مستند بلند درباره سرود اي ايراناسماعيلي : اختلاف نظرها طبيعي استجمع‌آوري بيش از ۶ ميليارد تومان در کنسرت گلريزان محمد معتمديهمکاري نوازنده ايراني با يک هنرمند بين‌الملليثبت‌نام‌ ۱۰۰ اثر براي رقابت در جشنواره نمايش عروسکي مبارک«باب رافلسون »کارگردان مستقل آمريکايي درگذشتسينماي وحشت و فروش ۵۰ ميليون دلاري آخر هفته فيلم «نه»
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه