«معرکه»ای که با بهنام تشکر رقم خوردنگارش یک سریال پرطرفدار در ۱۴روزنمایش نادیده‌های گنجینه فلزات از ۵۰۰ سال قبل در کاخ گلستاناحمد بهرامی با «شهر خاموش» بهترین کارگردان جشنواره تالین شد«سری که درد… می‌کند» به چاپ سوم رسیدشاخه نباتایران منتظر رأی یونسکو برای ثبت ۶ میراث ناملموس تام هالند می تواند زوروی بعدی باشدچرا تئاتر «کاسیوس فردوسی‌پور» وارد لیست ممنوعه شد؟۷۰ درصد نمایشنامه‌های تئاتر فجر متوسط بودند
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه