انتقاد  رهبری از غفلت در استفاده از فرصت های دریا شرایط فراهم باشد ، حضور خاتمی موثر استقادریم سپر دفاع موشکی دشمنان را از کار بیاندازیمافراد مدعی را احضار کنیددرباره حذف «الله» از پرچم ایران دخالت نداشتیمتعداد بازداشت شده‌ها به حداقل برسداقدام مسلحانه علیه یکی از کارکنان سپاه در اصفهانسراغ ۳ وزیر خواهیم رفترفراندوم به دو شرط؛ نظر رهبری و تصویب مجلساز خداوند منان می‌خواهیم همه چیز ختم به خیر شوداهمیت جدا کردن اعتراض از خشونتتحولات اخیر خاتمی را از ترک سیاست منصرف کردبرای اینکه ایران بماند باید این حکومت بماند
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه