پرتره ملکه انگلیس اثر اندی وارهول رکورد زد  در این ۴ ماه هیچ کنسرتی در ایران برگزار نشده!برندگان گاتهام ۲۰۲۲ معرفی شدندویل اسمیت در نقش یک برده ظاهر می شودکتاب «گام‌های گمشده» به چاپ هفتم رسیدشاخه نباتمرگ بازیگر «جان سخت»کرونا دوباره سینماهای چین را به هم ریختپرتره کمیاب نقاش  رنسانس حراج می شودجوایز فیلم مستقل «نیویورک» برگزار شد
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه