رابرت دنیرو رییس‌جمهور آمریکا می‌شودژان دیلمان بهترین فیلم تاریخ سینما شدبرای دريافت مجوز به ناچار تن به مميزی داديمشاخه نباتبروس لی به پرده سینماها باز می گرددچرا صدای آلن دلون را نمی شنویم؟
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه