تکذیب خبر درگذشت ابوالفضل پورعربما پشیمان نیستیمفرصت‌سوزيمیترا حجار بازداشت شدحذف ۲۰۰ دقیقه از یک سریال برای تنبیه تهیه‌کننده؟!کسی که دستمزد ۶ میلیاردی دارد درباره تعطیلی تئاتر اظهار نظر نکندخاطره مفتون امینی از سفر به سوئد
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه