یکی از ملی‌پوشان خودش اعتراف به شرط‌بندی کرد!عطاء‌الله مهاجرانی نامزد کتاب سال شدجنگل پرتقالاحمد عاشورپور،  نغمه هاي مهتابتوئیترکاریکلماتورشعررضا صادقی، قطعه‌ای را به مردم تقدیم کردشرکت در جشنواره خیانت نیستصفحه رسمی فیفا برای رونالدو شعر گفتادبیات، سینما، تئاتر
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه